Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen (EIA) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av universitetets bygninger og parkområder.

Bildet viser Urbygningen på NMBU Ås