NMBUs designhåndbok

Denne designhåndboka er til for alle som jobber ved, eller sammen med, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (heretter NMBU). Den er en veileder til alle som formgir materiell der NMBU er avsender. Håndboka tar for seg de visuelle elementene av merkevaren med retningslinjer, eksempler og veiledning. Alt av materiell, fra foto til trykksaker og digitale flater til stil og tone, må være av en kvalitet som reflekterer NMBU på en god måte. For at NMBU skal fremstå helhetlig og tydelig i alle kanaler må retningslinjene følges konsekvent.

NMBU

NMBU er initialord for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU er merkenavnet som skal brukes når man omtaler institusjonen. Hos oss er kvalitet, tillit og bærekraft grunnleggende og styrende prinsipper. Framtidige endringer i vår aktivitet skal alltid ivareta dette og være grunnlaget for vår fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Designhåndboka skal gjenspeile våre verdier, bidra til å synliggjøre hva vi er, hvem vi er og hvorfor vi er til ved hjelp av en tydelig visuell identitet. Den er et verktøy som gjør at vi fremstår samlet og helhetlig i all kommunikasjon.

Nye designoppdrag

Alle nye designoppdrag skal godkjennes av kommunikasjonsavdelingen før ferdigstilling.

Designelementer

Regler for bruk av den visuelle profilen.

 • Dette er NMBU sin primære logo. Den skal brukes i alle sammenhenger der NMBU er avsender. Logoen består av et symbol og navntrekket “Norges miljø- og biovitenskapelige universitet”. Det er utviklet ferdige designfiler for denne logoen som alltid skal brukes. Sørg for at du bruker riktig original av logoen, og at du følger regler og retningslinjer for avstand, plassering og skalering beskrevet i denne designmanualen.

  Språk

  Logoen finnes på norsk, nynorsk og engelsk

  NMBU-logo på forskjellige språk, bokmål, nynorsk og engelsk

  Logoversjon for spesifikke flater

  Det er utformet en logoversjon der symbolet er plassert midtstilt over navnetrekket. Denne skal kun brukes der formatet ikke tillater hovedlogoen.

  Logohierarki

  NMBU er en kompleks institusjon med behov for flere sekundære logovarianter som representerer fakultet, institutt, sentre og andre funksjoner. Husk at NMBUs hovedlogo alltid skal benyttes i overordnet kommunikasjon, det betyr at bruken av slike sekundærlogoer skal begrenses.

  System for logohierarki:

  Når NMBU er avsender:
  symbol + navntrekket Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  Når avsender er et fakultet:
  Symbol + fakultet (medium) + institutt/senter (book)

  Eksempel på sekundærlogo

  For kommunikasjon til eksterne målgrupper, kan viktigste avsender settes øverst. Hovedregel for typografi i logo er at første instans, eller øverste nivå, settes i Medium, neste instans/nivå settes i Book.

  Eksempel på sekundærlogo

  Bruk av symbol og navnetrekk

  NMBU sitt symbol kan stå alene uten navnetrekk der det er hensiktsmessig. Dette vil gjelde flater der synlighet er viktigst, og der konteksten tilsier at målgruppen har kjennskap til NMBU sin logo. Eksempel på en slik flate vil være fasadeskilting på NMBU sine bygninger:

  Skilting av fasade med kun logosymbol

  Symbolet og navntrekket kan også trekkes fra hverandre på samme flate. Dette skal kun brukes der synlighet og forståelse av avsender blir tydeligere ved et slikt formgrep. Et eksempel på en slik flate kan være søyleskilt der både organisasjon og fakultet eller funksjon skal kommuniseres på samme, smale flate med høy synlighet:

  Frittstående skilting med oppdelt logo

  Beskyttet område

  For at NMBU sin logo skal være så tydelig som mulig, anbefales det å holde et definert beskyttet område rundt logoen fritt for grafiske elementer, tekstelementer og andre logoer. Dette området sørger for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret.

  Anbefalt minstemål

  Bredden på symbolet er anbefalt minimum 65 pixler på skjerm og 30 mm på trykk. Minstemålet bør overholdes for å ivareta god nok synlighet. Husk at dersom den tilgjengelige plassen er liten, kan det være et godt alternativ å kun bruke symbolet.

  Plassering av logoen

  Logoen bør plasseres på flatens øverste eller nederste venstre hjørne. Bakgrunnen for plasseringen er at navntrekket ikke skal stå i ytterkanten av flaten.

  Logoregler plassering

  Bruk av logoen

  Sørg alltid for tilstrekkelig kontrast til bakgrunnsfargen logoen står på. Logoen skal være tydelig og lett å lese. Navnetrekket skal primært brukes i sort opp mot grønt symbol. Den kan òg brukes i kun hvit og svart dersom kontrasten opp mot bakgrunnsfargen tilsier det.

  Illustrasjon for logobruk

  Sørg for tilstrekkelig kontrast når logoen plasseres på fargeflater og bilder. Logoen skal aldri settes i en boks eller i en annen form. Om logoen har dårlig lesbarhet, vurder følgende tiltak:

  • Bytt bilde
  • Annet utsnitt av bildet
  • Gi logoen en annen plassering
  • Skaler logoen

  Det er ikke tillatt å endre logoen på noen måte. Det vil si å endre format eller rotere logo, samt gjøre endringer i symbol eller navntrekk. Det er heller ikke lov å tilføre effekter eller elementer i logoen. Bruk alltid de originale filene slik de er satt opp.

  Navnetrekket skal aldri brukes alene uten symbol.

 • Fargepalett 2024

  Farger er et effektivt virkemiddel for å skape relevante uttrykk og visuelle opplevelser. NMBU har en fargepalett som er inspirert av naturens univers – jorden, havet, og nyanser av grønt som tilsammen skaper et helhetlig og harmonisk fargebilde. Det er en fargepalett som er sprek og seriøs, men den har og en varme og vennlighet i seg. Det er tilført kontrastfulle støttefarger som gir identiteten et mer moderne og digitalt uttrykk. Fargekombinasjonene og kontrastene skaper et mer unikt fargeunivers som gir identiteten et oppdatert og moderne uttrykk og særpreg.

  Primær- og sekundærfarger

  Primærfargene består av den grønne NMBU-fargen og fem andre farger. Dette er de fargene som bør brukes mest og skal representere institusjonen NMBU på de viktigste flatene, som nettside og merkantilt materiale. Sekundærpaletten er farger som kan berike identiteten ytterligere og brukes primært på digitale flater som presentasjoner, animasjoner, sosiale medier, illustrasjoner etc.

  Primærfarger

  NMBU primærfarger

  Sekundærfarger

  NMBU sekundærfarger 2024

  Fargekombinasjoner og universell utforming

  NMBU er som offentlig aktør lovpålagt å følge krav til universell utforming. Av hensyn til dette skal vi alltid velge fargekombinasjoner som gir best mulig lesbarhet. For å sikre god lesbarhet, skal all tekst ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Det stilles ulike krav til kontrast i digitale flater, på trykk og fysiske flater.

  Fargekombinasjoner 2024

  Lovlig sett skal AA-krav oppfylles, det vil si kontrast = 4,5:5. For å inkludere ulike synsvansker tar vi sikte på å møte AAA krav, altså kontrast =7,0:1.

  Kontrastkravene skiller mellom liten skrift og overskrift, som betyr at en farge kan være godkjent på overskrift, men ikke på brødtekst. Nedenfor er en anbefaling på minste punktstørrelser basert på NMBUs fonter.

  Størrelser på web og presentasjon:

  • AAA overskrift: 20 punktstørrelse
  • AA overskrift: 24 punktstørrelse
  • AAA brødtekst: 16 punktstørrelse
  • AA brødtekst: 18 punktstørrelse

  Størrelser på trykksaker og word:

  • AAA overskrift: 20 punktstørrelse
  • AA overskrift: 24 punktstørrelse
  • AAA brødtekst: 16 punktstørrelse
  • AA brødtekst: 18 punktstørrelse

  Finn ut hva fargekontrasten mellom tekst og bakgrunn er via Colour Contrast.
  For mer informasjon om universell utforming.

  Fire stemningskategorier

  For å sette fargene i et system, er fargepaletten delt inn i fire stemningskategorier. Disse skal brukes etter hvem man snakker til og hvilket budskap som skal formidles.

  Fargepalett: Fire stemningskategorier

  Nøytralt og seriøst

  Farge: Nøytralt og seriøst

  Teknisk og kaldt

  Farge: Teknisk og kaldt

  Livlig og energisk

  Farge: Livlig og energisk

  Menneskelig og varmt

  Farge: Menneskelig og varmt

  Primær fargekombinasjon

  For å forsterke elementene i NMBU-logoen og ivareta grønn som hovedfarge kan byggestein-figurer brukes som vist under.

  Farge: Primær fargekombinasjon

  Eksempel:

  Eksempel på byggeklosser
 • Basert på fargepaletten er det er utviklet en serie gradienter som kan fungere som et grafisk element. Dette kan brukes i stedet for bilde eller som en ren fargeflate. Gradienten blir primært brukt som bakgrunnsgrafikk der det er et budskap uten bilder eller illustrasjoner, som for eksempel en plakat eller en tittelside i en presentasjon. Denne kan både være som et statisk bilde eller animert.

  Gradient med tekst

  Lyse gradienter skal kun ha sort tekst og mørke gradienter skal kun ha hvit tekst.

  Gradient med tekst

  Gradient med bilde

  Ved bruk av gradient med bilde skal gjennomsiktigheten på gradienten settes til 90%. Der gradient med bilde settes sammen med tekst, anbefales det å bruke makrobilder (tett på motivet).

 • Konsekvent bruk av typografiske elementer er viktig for at NMBU skal fremstå med en ryddig og enhetlig visuell identitet. I profilen til NMBU er den en del av logoen og det helhetlige typografiske bilde. Sørg for at du kun benytter fonter som er beskrevet i denne designmanualen. Typografien har to oppgaver – den skal bidra til god gjenkjennelighet og god lesbarhet.

  Det er tre nivåer av typografi i verktøykassen:
  NMBU Typografi

  Profilfont

  NMBU sin profilfont er Circular Pro som er en moderne grotesk designet av Lineto. Det er en vennlig og moderne font som fungerer godt i store og små størrelser, og i lengre tekster både på trykk og på skjerm.

  Brukerveiledning for hovedfont, Circular Pro

  Det er tre vekter i bruk – Bold, Medium og Book.

  • Bold brukes til overskrifter og knapper
  • Medium brukes i ingresser og små tilleggstekster
  • Book brukes til mengdetekst.

  For å kunne bruke fonten Circular Pro må det kjøpes lisens.

  Kjøp lisens

  Støttefont

  Lyon er definert som en støtte- og brødtekstfont. Det er en klassisk serif font som skal brukes primært i lengre tekster der kravet om lesbarhet er stort. Lyon står i kontrast til Circular og til sammen gir de et helhetlig typografisk bilde som oppfyller de behovene NMBU har når det gjelder tekstoppsett og typografi.

  For å kunne bruke fonten Lyon må det kjøpes lisens.

  Kjøp lisens

  Systemfont

  Systemfonten Arial brukes som erstatning for henholdsvis Circular Pro der det ikke er mulig å benytte profilfonten. Dette gjelder blant annet i e-post, brevmal og Powerpoint. Det bør etterstrebes å bruke systemfontene i så liten grad som mulig, men der det kun er standardfonter som er tilgjengelig, er det denne som skal brukes.

  Brukerveiledning for erstatningsfont, Arial

  Sammenligning av profil- og systemfont

  For å bygge kjennskap skal systemfonten være så lik hovedfonten som mulig. Arial er den fonten som er tilnærmet lik hovedfonten Circular Pro, se sammenligning under:

  Sammenligning av profil- og systemfont
 • Det er utviklet et grid som skal gjøre det enkelt å plassere elementer på en flate. Gridsystemet er bygget opp av 36 kolonner bortover og 36 rader nedover – dette gjelder uavhengig av formatet på flaten.

  Grid system

  Delinger av flaten

  Det er tre definerte måter å dele en flate på: Todeling, i en vinkel eller L-form (se under). Delingene lages basert på gridet. Todelingene kan gjøres både horisontal og vertikal, i like eller ulike deler. Vinkelen og L-formen varierer fra topp til bunn og venstre og høyre:

  Eksempel på oppsett av maler

  Disse malene finnes i flere fargekombinasjoner, se punkt for fargepalett. Designet kan også ha heldekkende farge, gradient eller bilde med gradient.

 • Når du leter etter bilder eller video i et arkiv, eller det skal gjøres egne fotoopptak, er det viktig at innholdet reflekterer budskapet godt samtidig som uttrykket følger NMBU sin bildestil.


  Bildene skal oppleves naturlige og ekte. Uttrykket skal fremheve det nordiske lyset, kontrastene og fargene i naturen. Bildene skal vise at vi er et universitet i Norge og Norden.

  NMBUs bildestil

  Generelle stemningsbilder skal fremheve universitetsmiljøet. Bildene skal være ekte og nære, og utnytte lyset, slik at bildene ikke blir flate, men heller oppleves levende og engasjerende. Mennesker er et viktig motiv i de generelle bildene som skal representere NMBU. Her skal det brukes reelle bilder. Unngå å bruke bilder fra eksterne bildebanker.

  Illustrasjonsbilder som utdyper en tekst eller et tema skal fortrinnsvis gå tett på motivet. Det skal ha et makroutsnitt der motivet dekker hele bildet, eller ha en ren bakgrunn. Her er eksempler på bilder der objektet er bærende element:

  Bildestil med makroutsnitt

  Det anbefales å bruke NMBUs fotoarkiv når du kommuniserer på vegne av universitetet

 • Her finner du maler basert på NMBUs visuelle profil

  Roll-up

  Mal for roll-up

  PowerPoint

  PowerPoint-malene skal benyttes ved alle presentasjoner der man representerer NMBU, internt og eksternt. Malen inneholder NMBU sitt design, fargepalett og skriftstiler.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til designmanualen, ta kontakt med kommunikasjons- og/eller merkevareansvarlig hos NMBU.