Hans Christoffer Tyldum

Hans Christoffer Tyldum

Seniorrådgiver

  • Fakultetsadministrasjon, MINA

Jeg jobber som administrativ koordinator på CERAD, Center for Environmental Radioactivity, samt med forskningsstøtte på MINA. Jeg har bred erfaring med NFR, EU, kontrakter i forskningsprojekter og rapportering til eksterne finansiører.

Jeg har jobbet 10 år ved UiO og har studert fransk litteratur.

Tidligere stillinger:

  • Administrativ koordinator av Centre for Environmental Radioactivity (CERAD), NMBU
  • Administrativ leder av Senter for ekstremismeforskning (C-REX), UiO
  • Forskningsrådgiver ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UIO
  • Studiekonsulent ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UIO