Kirsti Pettersen

Kirsti Pettersen

Seniorrådgiver

  • HH - Forskningsadministrasjon
  • Prosjektadministrasjon og søknadsstøtte
  • Oppfølging av fakultetets forsker-/faggrupper.
  • Cristin
  • Koordinator for PhD-programmet ved HH
  • Sekretær for Forskningsutvalget ved HH