Vegard Nilsen

Vegard Nilsen

Førsteamanuensis

 • Institutt for bygg- og miljøteknikk

Leder for faggruppen i vann- og miljøteknikk ved NMBU. Doktorgrad fra 2016 innen beregning av smitterisiko (QMRA) fra drikkevann og mastergrad knyttet til effekten av klimaendringer i overvannsnett. Interessert i matematisk modellering og beregningsorienterte problemstillinger. Siden 2016 har jeg undervist en rekke ulike kurs ved NMBU og veiledet ca. 50 masteroppgaver på varierte problemstillinger.

  • Stormwater
  • Hydraulics
  • QMRA
  • Deep bed filtration
  • Mathematical modeling
 • Nåværende undervisning ved NMBU:

  • TPS200 - Fluidmekanikk 1: Innføring (emneansvarlig siden 2019)
  • TPS210 - Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk (ansvarlig for laboratoriedelen, emneansvarlig 2020 - 2022)
  • THT280 - Desentraliserte avløpssystemer (ansvarlig for QMRA-delen siden 2017)

  Tidligere undervisning ved NMBU:

  • THT300 - Vassdragsplanlegging og VA-systemer (emneansvarlig 2017 - 2019)
  • THT200 - Vannteknikk for landskapsplanleggere (emneansvarlig 2017 - 2018)
  • THT100 - Kommunalteknikk (forelesninger)
  • THT261 - Vannforsyning og avløpssystemer (forelesninger, eksamen, sensur)
  • THT271 - Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs (forelesninger)
  • THT310 - Design av renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs (forelesninger)
  • THT311 - Renseteknologi- vann og avløp: spesielle emner (forelesninger)
  • MATH111 - Kalkulus 1 (emneansvarlig for ekstrakurs på ettermiddagstid i 2009)
 • En mer eller mindre oppdatert CV kan lastes ned her.