Stian Stensland

Stian Stensland

Professor

 • Seksjon for økologi og naturforvaltning

Kontor: S249, Sørhellinga.

Jeg driver med tverrfaglig forskning, undervisning og formidling i skjæringsfeltet samfunns- og naturvitenskap. Hovedinteresser er i forvaltningen av natur, fiskeforvaltning og naturbasert reiseliv, og koblingen mellom disse som en forutsetning for bærekraftig utvikling. 

I lag med kolleger har vi et langvarig engasjement og forskning på sjøørretbekker, fisken og folk omkring. 

I "Naturregnskap for Oslofjorden" ser vi på hvordan ulike brukergrupper som fiskere, dykker og fuglekikkere forholder seg til miljøendringene i fjorden.  

  • Jeg er programrådsleder for masterprogrammet naturbasert reiseliv. www.nmbu.no/reiseliv
  • Underviser og forsker i naturbasert reiseliv og fiskeforvaltning, med vekt på samfunnsvitenskap.
 • Liste med publikasjoner fra min forskning. (Cristin)

  Noen utvalgte publikasjoner. For fullstendig liste, se Cristin. 

  Stensland, S., Forbord, M., Fossgard, K., & Løseth, K. (2021). Characteristics of nature-based tourism firms. In P. Fredman & J. V. Haukeland (Eds.), Nordic Perspectives on Nature-based Tourism (pp. 144-161): Edward Elgar Publishing.

  Stensland, S., Aas, Ø., Dybsand, H. N. H., & Haugen, T. O. (2021). A Nordic perspective on wildlife tourism experiences. In P. Fredman & J. V. Haukeland (Eds.), Nordic Perspectives on Nature-based Tourism (pp. 263-280): Edward Elgar Publishing.

  Stensland, S., Aas, Ø., & Mehmetoglu, M. 2017. Understanding Constraints and Facilitators to Salmon Angling Participation: Insights from Structural Equation Modelling. Human Dimensions of Wildlife, 22(1), 1-17. doi:10.1080/10871209.2016.1199073

  Stensland, S., Aas, Ø. & Mehmetoglu, M. 2013. The influence of norms and consequences on voluntary catch & release angling behavior. - Human Dimensions of Wildlife 18: 1-13. (Fulltext)

  Stensland, S. 2012. A Typology of Landowners in Norwegian Salmon Angling: Attitudes towards River Owner Organizations and Management Actions. - Fisheries Management and Ecology 19: 273-282. (Fulltext)

   

  PHD THESIS

  Stensland, S. 2011. Angling tourism and landowner based management of Atlantic salmon stocks in the Trondheim fjord region of Norway. Norwegian University of Life Sciences.  PhD Thesis no. 2011:26. http://statisk.umb.no/ina/forskning/drgrader/2011-Stensland.pdf

   

  Utvalgte kronikker i aviser og media

   

   

  Stensland, S. 2022. Slipp bekkene fri - det er høst og gytetid! På trykk hos NMBU og 15-20 norske aviser. https://www.nmbu.no/fakultet/mina/aktuelt/node/46152

  Stensland, S., Lund, S.D., Bergan, M. B., & Haugen, T. 2020. Vegstopp for sjøørreten. Norske Lakseelver, ulike aviser m-fl. Juni-juli 2020.

  https://lakseelver.no/nb/news/2020/07/vegstopp-sjoorreten

  Stensland, S., Bergan, M. A., Haugen, T. O., & Hol, E. 2018. Sviktende forvaltning av sjøørretbekkene. Fiskeribladet 5.8. 2018. https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=61546

  Stensland. S. 2018. Reiseliv + naturforvaltning = verktøykasse for reiselivet. Bloggen Turist i naturen 17.1. 2018 https://blogg.forskning.no/turist-i-naturen/reiseliv--naturforvaltning--verktoykasse-for-reiselivet/1093886

  Fredman, P., Stensland, S. Haukeland, JV. 2017. Morgendagens reiseliv. Nationen. 28.1.2017. http://www.nationen.no/kronikk/forskning-og-utdanning-for-morgendagens-reiseliv/

 • Jeg underviser i naturbasert reiseliv og fiskeforvaltning, samt er masteroppgaveveileder for flere studenter i samme fagfelt. 

  Emneansvarlig for: 

  REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv <https://www.nmbu.no/course/REIS202>

  REIS300 Nature-based Tourism  <https://gammel.nmbu.no/course/REIS300>

  MINA311 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning  <https://gammel.nmbu.no/course/MINA311>

   

  Medansvarlig for:

  REIS200 Tourism management  <https://www.nmbu.no/course/REIS200>

  NATF240 Fiskeøkologi og forvaltning https://www.nmbu.no/course/NATF240

   

  Medvirker i: 

  NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning  https://gammel.nmbu.no/emne/natf100

  VANN310 Tiltaksplanlegging i vannforvaltning  https://gammel.nmbu.no/emne/vann310

   

   

 • Jeg driver med tverrfaglig forskning som i skjæringsfeltet samfunns- og naturvitenskap. Mine hovedinteresser er i forvaltningen av naturressurser, fiskeforvaltning og naturbasert reiseliv (NBR), og koblingen mellom disse som en forutsetning for bærekraftig utvikling. I min doktorgrad studerte jeg de mange rollene hos grunneierne (som fisketilbydere, vertskap for turister og forvaltere) og hvilke faktorer som påvirker beslutningene og atferden deres om bruk av fiskeretten sin. Mitt postdoktorarbeid undersøkte ulike interessentgrupper (fiskere og grunneiere) og deres tilpasning til endringer i laksefisket.

  Jeg er også med på prosjekter om restaurering og forvaltnings av sjøørretbekker, naturregnskap, lokal økologisk kunnskap, viltturisme, friluftsliv, og naturbaserte reiselivsbedrifter.

  Jeg har ansvar for og underviser i flere kurs i naturbasert reiseliv og fiskeforvaltning. Der inkluderer jeg avisartikler for å vise studentene relevansen av feltet deres. Jeg legger også til rette for studentaktiv læring gjennom bruk av digital fortelling (video), kronikk, gruppeprosessdynamikk, utferder, innovasjonscamp, gruppearbeid, diskusjoner, quizer og hverandrevurdering. Å bringe inn min egen, kollegaers og andres forskning i kursene er viktig for meg. På samme måte oppmuntrer jeg studentene til å engasjere seg i sitt felt og formidle arbeidet sitt i media. Jeg legger innsats i å holde kontakten med tidligere studenter om hvordan masterprogrammet i naturbasert reiseliv passer inn i deres jobbsituasjon, og involverer nåværende og tidligere studenter i programutvikling.

   

  NMBU Facebookgrupper som jeg er administrator for:

    Naturbasert reiseliv, naturveiledning og besøksforvaltning  https://www.facebook.com/groups/2504638586432584

    Fiskeforvaltning https://www.facebook.com/groups/1726840860961778

    Prosjekt Sjøørretbekker i Verdal: https://www.facebook.com/groups/1483179405319140