Kathrine Omnia Strøm

Kathrine Omnia Strøm

Dosent

  • Institutt for landskapsarkitektur

Alt henger sammen.

Mitt mål er å bidra til helhet i framtidens bærekraftige landskap, byer og samfunn, med fokus på  synergier mellom økologi, landskap, samfunn, infrastruktur og bygde konstruksjoner.

Deltager i arbeidsgruppe for SITRAP, Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging. Senteret er fra 2023 tildelt status som Senter for fremragende utdanning. Veileder for Urban lab, studentdrevet satsning som fasiliteter for caser i hackatonformat i en urban kontekst.

Undervisning og veiledning er det som motiverer meg mest i jobben. Jeg underviser både landskapsingeniør- og landskapsarkitektstudenter, samt tverrfalige emner. Jeg ønkser å ruste våre studentene til å gripe fatt i vår tids bærekraftutfordringer i stillinger både det offentlige og det private.

Jeg er opptatt av samarbeid mellom næringslivet og akademia, og deler arbeidsdagene mine mellom Asplan Viak og NMBU. I Asplan Viak er jeg prosjekternde landskapsarkitekt, fagkoordinator for bærekraftig landskapsarkitektur og gruppeleder for landskapsarkitektene på Sandvika-kontoret. 

Tidligere har jeg erfaring som prosjekterende landskapsarkitekt og utviklingssjef for bærekraftig byutvikling i COWI, prosjekterende landskapsarkitekt i Østengen og Bergo, overgartner i Botanisk hage i Oslo og landskapsarkitekt i Statens vegvesen. Utdannet landskapsarkitekt fra NMBU/California Polytechnic University i 2002.