Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga (EIA) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av universitetet sine bygningar og parkområde.

Opningstider for driftssenteret til EIA er frå 0700-1300.

 

Kontaktinformasjon:

Tilsette i Eigedomsavdelinga

Organisasjonskart

eia.aas@nmbu.no

eia.adamstuen@nmbu.no

 

Besøksadresse Ås:

Administrasjonen, Økonomibygninga Universitetstunet 2, 1433  Ås

Parkavdelinga, Planteskolen, Åsbakken 6, 1433  Ås

Byggutbetring, Norderås, Kongevegen 30, 1433  Ås

Prosjekt og fagseksjon, UR, Ole Sverres plass 7, 1433  Ås

Besøksadresse Adamstuen i Oslo: Ullevålsvegen 72, 0454  Oslo