Eiendomsavdelingen

Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelingen (EIA) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av universitetet sine bygninger og parkområde.

Åpningstider for driftssenteret til EIA er fra 0700-1545 ( sommertid 0700-1500)

 

Kontaktinformasjon:

Tilsette i Eigedomsavdelinga

Organisasjonskart

eia@nmbu.no
 

Besøksadresse Ås:

Administrasjonen, Økonomibygninga Universitetstunet 2, 1433  Ås

Parkavdelinga, Planteskolen, Åsbakken 6, 1433  Ås

Byggutbetring, Norderås, Kongevegen 30, 1433  Ås

Prosjekt og fagseksjon, UR, Ole Sverres plass 7, 1433  Ås

Besøksadresse Adamstuen i Oslo: Ullevålsvegen 72, 0454  Oslo