Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen (EIA) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av universitetet sine bygninger og parkområde.

Åpningstider for driftssenteret til EIA er fra 0700-1545 ( sommertid 0700-1500)

 

Kontaktinformasjon:

Tilsette i Eigedomsavdelinga

Organisasjonskart


Besøksadresser Ås:

Campus service, Campus logistikk, renhold, prosjekt Campus og resten av stab; Veterinærbygningen, Hippocampus, Elizabeth Stephansens vei 15

Parkenheten; Planteskolen, Åsbakken 6, 1433  Ås

Byggutbedring og teknisk drift; Norderås, Kongevegen 30, 1433  Ås

Enhetene Fag- og prosjekt og Digital eiendomsforvaltning; Økonomibygningen 1. etasje, Universitetstunet 2, 1433 Ås