Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen (EIA) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av universitetet sine bygninger og parkområde.

 

 

Kontaktinformasjon:

Tilsette i Eigedomsavdelinga

Organisasjonskart


Besøksadresser Ås:

Campus service, renhold, ledelse og stab; Ormen Lange og Akropolis med inngang Kirkeveien 23

Campus logistikk og deler av driftsorganisasjonen er fortsatt i Veterinærbygningen, kontakt via varemottak Oluf Thesens vei 22

Parkenheten; Planteskolen, Åsbakken 6, 1433  Ås

Byggutbedring og teknisk drift; Ormen Lange med inngang Kirkeveien 23

Enhetene Fag- og prosjekt og Digital eiendomsforvaltning; Akropolis med inngang Kirkeveien 23