Årets høydepunkter fra NMBU

Urbygningen ved NMBU
Urbygningen ved NMBUFoto: Håkon Sparre

Bidrag til FNs klimarapport, banebrytende forskning på katters hemmelige liv, et senter for fremragende utdanning og et nytt senter for skatteforskning. Her er noen av høydepunktene fra NMBU i året som gikk.

Fakultet for landskap og samfunn

Da FNs klimapanels la fram sin andre delrapport av sjette hovedrapport i februar i år, var det med to NMBU-professorer som bidragsytere. Siri Eriksen og Tor A. Benjaminsen var hovedforfatter på henholdsvis kapittel 18 om klimarobust utvikling og kapittel 1 om delrapportens hovedinnhold og nøkkelbegreper. – Hvis vi skal sikre en levelig fremtid for alle på jorda, haster det å handle, sa Siri Eriksen da rapporten ble lansert i februar i år.

I august kom en ny studie, med NMBUs førsteamanuensis Aida Cuni Sanchez i spissen, som har avdekket størrelsen på verdens største tropiske torvmark. Cuni-Sanchez er førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn. – Studien vår viser ikke bare at Kongos torvmarker er større enn vi tidligere trodde, men også – og dét bekymrer oss – at bare 8 % av dem ligger i nasjonale verneområder, forteller hun.

NMBU fikk i slutten av november sitt første Senter for fremragende utdanning. Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging (SITRAP) er et senter for å øke kunnskap om og fokus på god undervisning generelt, og spesielt på utdanning i romlig planlegging.

Andre nyheter fra LANDSAM:

Tor A. Benjaminsen og Siri Eriksen, begge professorer ved Fakultet for landskap og samfunn på NMBU.
Tor A. Benjaminsen og Siri Eriksen, begge professorer ved Fakultet for landskap og samfunn på NMBU. Foto: Tonje Halvorsen Walde

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Forskningsdekan Jan Vermaat har vært del av et europeisk forskerteam som har undersøkt effektene av trær langs franske og tyske elvesystemer. Han forteller at det er masse positive konsekvenser knyttet til å la skogene langsmed elver stå – som for eksempel karbonbinding, flomregulering og rekreasjonsmuligheter.

Et annet, mye sitert forskningsfunn dette året har dreid seg om hvor langt en huskatt går når den er ute og vandrer på egen hånd. Svaret er: Ikke så veldig langt. Etter å ha GPS-merket nesten 100 katter i Ås kommune, fant forskere ved NMBU ut at kattene tilbragte i gjennomsnitt 79 % av tiden utendørs mindre enn 50 meter fra eierens hjem.

Andre nyheter fra MINA:

Den 14. oktober 2022 ble professor emeritus Ola M. Heide slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Den 14. oktober 2022 ble professor emeritus Ola M. Heide slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Foto: Sofie Holthedahl

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

For femti år siden ble en haug av gamle tannbørste og oppvaskbørster dumpet i en bekkedal i Solør. Nå håper forskere fra NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) at det på dette gamle søppelet kan finnes bakterier som kan bryte ned plast. – Det som gir oss håp, er at dette har ligget der så lenge. Jeg har stor tro på at vi kan finne bakterier som har kost seg skikkelig med denne plasten, sier professor Gustav Vaaje-Kolstad.

En annen forskergruppe ved KBM har i år fått 16 millioner kroner til et nytt forskningsprosjekt om anoreksi og tarmflora. Målet er å undersøke hvilken rolle tarmfloraen spiller for anoreksi, og finne prebiotika fra mat som kan brukes i behandlingen av denne typen spiseforstyrrelser.

Andre nyheter fra KBM:

Professor Gustav Vaaje-Kolstad undersøker plast som ble dumpet i skogen i Åsnes på 1970 og 1980-tallet.
Professor Gustav Vaaje-Kolstad undersøker plast som ble dumpet i skogen i Åsnes på 1970 og 1980-tallet. Foto: Tommy Normann

Fakultet for biovitenskap

I sommer vaiet rundt 40 sorter åkerbønner fra hele Nord-Europa i vinden på forsøksfeltene ved Senter for klimaregulert planteforskning på NMBU. Bakgrunnen er det økende ønsket om planteprotein som er dyrket i Norge, forteller professor i plantevitenskap ved NMBU, Anne Kjersti Uhlen. Hun leder forskningsprosjektet FutureProteinCrops, som har som mål å øke produksjonen av planteprotein i Norge.

Visste du forresten av oppdrettslaks i fremtiden kan spise fôr som er laget av norsk gran? I mange år har forskningssenteret Foods of Norway jobbet med å utvikle fôr til husdyr og fisk fra bærekraftige, norske kilder.

Og har du savnet den rosa, norske julegleden i butikken i år? I disse dager er den syk, men den får god pleie hos forskere ved NMBU, i et prosjekt som heter Framavlsprosjektet. Prosjektet har foregått siden 1979.

Andre nyheter fra BIOVIT:

Forsker Trine Hvoslef Eide ved NMBU.
Forsker Trine Hvoslef Eide ved NMBU. Foto: Janne Karin Brodin

NMBU Handelshøyskolen

På slutten av året ble NMBU tildelt 30 millioner kroner til et nytt senter for skatteøkonomisk forskning. Senteret ledes av professor i skatteøkonomi Anette Alstadsæter. – I bunnen av et bærekraftig velferdssamfunn ligger det gode strukturer og systemer for skatt og rettferdig fordeling, men også kunnskap om ulikhet og hva som reduserer den. Dette er helt essensielt for vår mulighet til å finansiere det grønne skiftet, sier Anette Alstadsæter.

Andre nyheter fra HH:

Professor Annette Alstadsæter leder SKATTEFORSK-senteret ved NMBU.
Professor Annette Alstadsæter leder SKATTEFORSK-senteret ved NMBU. Foto: Håkon Sparre

NMBU Veterinærhøgskolen

Bakteriesporer kan overleve i tusenvis av år, og er så godt som umulige å bli kvitt. For å finne ut hvorfor disse er så motstandsdyktige, må man vite hva sporenes overflate består av. I over 50 år har forskere forsøkt å løse denne gåten – og i år har forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen klart det.

Andre nyvinninger fra året som gikk er en app som kan effektivisere dyrevelferdsarbeidet i fjøs. Appen er utviklet av forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen i samarbeid med ingeniørstudenter fra REALTEK. –   Vi ser for oss at det er mange bruksområder her, både for videre forskning og for melkeprodusenter, sier førsteamanuensis Camilla Kielland.

Andre nyheter fra VET:

Forskere ved NMBU har utviklet en app som kan lette dyrevelferdsarbeidet i fjøs.
Forskere ved NMBU har utviklet en app som kan lette dyrevelferdsarbeidet i fjøs. Foto: Håkon Sparre

Fakultet for realfag og teknologi

Solceller blir stadig vanligere. Men hvordan vet vi at de fungerer som de skal? NMBU-stipendiat Marija Cukovis ved Fakultet for realfag og teknologi utvikler en ny og effektiv metode for å finne skader på solcellepaneler ved hjelp av PL-fotografering. Arbeidet kan gjøres uten at strømproduksjonen må stoppes.

En fersk evaluering av lektorutdanningene i Norge gir skryt til NMBU. Blant annet trekkes det frem at studentene ved lektorprogrammet på NMBU kommer tidlig ut i praksis, og at det er den eneste lektorutdanningen i Norge som har en overordnet visjon om bærekraftig utdanning.

Andre nyheter fra REALTEK:

Forskerne bruker spesielle kameraer som kan «se» lys som er usynlig for øyet. Bildene som lages – fotoluminesens-bilder – kan fortelle om skader på solcellemodullene.
Forskerne bruker spesielle kameraer som kan «se» lys som er usynlig for øyet. Bildene som lages – fotoluminesens-bilder – kan fortelle om skader på solcellemodullene. Foto: Marija Vukovic

Ny strategi og årets navn

I tillegg til alt dette var 2022 året da NMBU vedtok sin nye strategi. Strategien trer i kraft 1. januar 2023, og har tittelen «Felles innsats for en bærekraftig framtid». – NMBU ser på det som en del av sitt samfunnsoppdrag å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Men den nye strategien intensiverer i dette arbeidet, sa rektor Curt Rice da strategien ble lansert.

Du kan lese hele strategien her.

Og til slutt: Kierulf-utvalget, som satte fokus på ytringsfrihet i Akademia, ble kåret til årets navn i nettavisen Khrono. I utvalget satt lektorstudent ved NMBU Magnus Dybdahl. Vi gratulerer!

Publisert - Oppdatert

Del på