Toppforskning

IPR

Juridisk bistand

Juristene i Forskningsavdelingen hjelper alle ansatte med juridiske spørsmål knyttet til forskning og forskningsprosjekter. Les mer her.

NMBUs talentutviklingsporgram

Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere og undervisere gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram. Les mer informasjon om de 16 deltakerne her.

rekruttering

Toppforskerrekruttering

NMBU rekrutterer 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

award

NMBUs forskningspris

Her finner du informasjon om NMBUs forskningspris, samt omtale av tidligere priser og vinnere.

Forskning

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Støtte

Prosjekter BIONÆR, Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets BIONÆR utlysning. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

shutterstock_313298540

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

NMBUs forskere har tre prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets infrastrukturmidler. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN)

Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

NMBUs forskere har to prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets DIGITALT LIV program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

eu

Prosjekter, EU

NMBUs forskere har flere prosjekter gjennom EUs programmer. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her.