Toppforskning

 

Bildet viser asfalt og fyllmasse som ble dumpet i løpet av natten foran et av SKP's anlegg ved UMB

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

Et forsknings- og innovasjonssenter for bærekraftig bruk av jordmaterialer.

Vedstabbel

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy

Bio4Fuels har som hovedmål å utvikle bærekraftig biodrivstoff basert på skandinavisk skog og varer fra 2017 til 2025. 

 .

Senter for skatte- og atferdsforskning

Senteret forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd. Våre mål er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.

Foods of Norway

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Senteret har som hovedmål å utvikle bærekraftige fôrressurser fra underutnyttet biomasse som skog, makroalger (tang og tare) og grovfôr ved hjelp av ny teknologi. 

Profilbilder fra Cerad , NMBU

Senter for fremragende forskning (SFF)

Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD)

Hovedmålet med senteret har vært å fremskaffe vitenskapelige grunnlag for risikovurderinger og konsekvensanalyser som benyttes i håndtering av situasjoner med radioaktiv stråling, alene og i kombinasjon med andre stressfaktorer.

Studenter fra ingerniørstudiene på Realtek snekrer bryggeanlegget ved veterinærbygningene

Senter for fremragende utdanning (SFU)

SITRAP

SITRAP er et nasjonalt ressurssenter for fagdidaktikk i utdanningene landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling.