Toppforskning

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft (FFUI Bærekraft) er en videreføring av FFU-satsingen som startet i 2015. FFUI Bærekraft varer fra 2021 til 2025 og inneholder aktiviteter og tiltak for undervisere, forskere og ph.d.-kandiadater.

NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft". Les mer om programmet og deltakerne for 2021-2022 her.

Senter for fremragende forskning (SFF) ved NMBU

Senter for fremragende forskning (SFF) ved NMBU

NMBU er vert for et senter for fremragende forskning (SFF) med finansiering fra Forskningsrådet. Les mer om Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) her.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU

NMBU er koordinator for to Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og partner i fire sentre. Les mer om SFI sentrene her.

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU

NMBU er vert for ett Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels). Les mer informasjon her.

INFRASTRUKTUR prosjekter

INFRASTRUKTUR prosjekter

NMBU koordinerer ett prosjekt og deltar som partner i fire prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR program. Les mer om prosjektene her. 

FRIPRO prosjekter ved NMBU

FRIPRO prosjekter ved NMBU

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

DIGITALT LIV prosjekter ved NMBU

DIGITALT LIV prosjekter ved NMBU

NMBUs forskere har to prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets DIGITALT LIV program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Toppforskerrekruttering

Toppforskerrekruttering

NMBU har rekruttert 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

Postdoktor ved NMBU

Postdoktor ved NMBU

På denne siden finner du mer informasjon knyttet til ansettelse i en postdoktorstilling ved NMBU og tips for karriereutvikling. 

NMBUs EU-prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

Aktiv deltakelse på den europeiske arenaen er en viktig strategisk prioritering for NMBU. NMBU deltar i EUs rammeprogrammer, ERA-net, JPI'er, COST, Erasmus+ og andre europeiske programmer. Universitetet er koordinator for åtte prosjekter i Horisont 2020 og deltar i et ERC Synergy-prosjekt.

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris deles ut annethvert år. Prisen går til en ung forsker som en påskjønnelse for forskning av svært høy kvalitet, og er ment å stimulere til fortsatt fremragende forskning ved NMBU. Nominasjonsfristen i 2021 er 23. april.

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris på kr 100 000,-  tildeles årlig av NMBU til det beste doktorgradsarbeidet utført ved NMBU innen temaene fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen er donert av Scatec Innovation AS og deles ut på den årlige doktorgradsseremonien. Nominasjonsfrist i 2021 er 26. mai.

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har flere æresdoktorer. Universitetsstyret kan også, etter forslag og innstilling fra fakultetene, tildele nye æresdoktorer (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. Les mer om NMBUs æresdoktorer og regler for utnevnelse av nye.