Meny
Forskning
Toppforskning

Toppforskning

Bannerbilde til toppforskning, sentre, lab

Toppforskningssentre ved NMBU (SFF, SFI, FME og NoCE)

NMBU er vertskap for fire toppforskningssentre og ett nasjonalt forskningspilotanlegg - Centre for Environmental Radioactivit (CERAD, SFF), Foods of Norway (FoN, SFI), Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels (Bio4Fuels, FME), Reindeer husbandary in a Globalizing North (ReiNG, Nordic Centre of Excellence) og Nasjoanlt matpilotanlegg.

NMBUs talentutviklingsporgram

Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere og undervisere gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram. Les mer informasjon om de 16 deltakerne her.

rekruttering

Toppforskerrekruttering

NMBU rekrutterer 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

award

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris er tenkt å gå til yngre forskere som en påskjønnelse for forskning av høy kvalitet, og prisen skal stimulere til fortsatt fremragende forskning ved universitetet. Her finner du informasjon om NMBUs forskningspris, samt omtale av tidligere priser og vinnere.

Pokal

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseth og Scatec AS har inngått en avtale med NMBU om en årlig «Inspirasjonspris». Prisen er på kr. 100.000,- donert av Scatec AS og deles ut på den årlige doktorgradseremonien til en nylig avlagt ph.d.-avhandling innen teamene fornybar energi og biovitenskap.

Æresdoktor

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har vedtatt regler for utnevnelse av æresdoktorer. Les mer om søknad og reglene her.

Forskning

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Støtte

Prosjekter BIONÆR, Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets BIONÆR utlysning. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

shutterstock_313298540

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

NMBU deltar som partner i prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR. Mer informasjon om prosjektenes tittel og kontaktpersoner finnes her. 

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN)

Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

NMBUs forskere har to prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets DIGITALT LIV program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

eu

Prosjekter, EU

NMBUs forskere har flere prosjekter gjennom EUs programmer. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her.