Meny
Forskning
Toppforskning

Toppforskning

NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning

NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning

NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning er for perioden 2015-2019 og inneholder aktiviteter og tiltak for undervisere, forskere og ph.d.-kandiadater.

Toppforskningsprosjekter

Toppforskningsprosjekter

NMBU er vert for tre toppforskningsprosjekt (SFF, SFI, FME) med finansiering fra Forskningsrådet og ett Nordic center of Excellence (NoCE) med finansiering fra NordForsk. Les mer her om toppforskningssentre ved NMBU.

Talentutvikling ved NMBU

Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere og undervisere gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram. Les mer informasjon om de 16 deltakerne her.

Toppforskerrekruttering

Toppforskerrekruttering

NMBU rekrutterer 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

Postdoktor ved NMBU

Postdoktor ved NMBU

På denne siden finner du mer informasjon knyttet til ansettelse i en postdoktorstilling ved NMBU og tips for karriereutvikling. 

NMBUs EU-prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

Aktiv deltakelse på den europeiske arenaen er en viktig strategisk prioritering for NMBU. NMBU deltar i et tyvetalls forskningsprosjekter med finansiering fra Horisont 2020. Universitetet er også aktiv i ERA-net, COST, Erasmus+ og andre europeiske programmer.

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

NMBU deltar som partner i prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR. Mer informasjon om prosjektenes tittel og kontaktpersoner finnes her. 

Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

NMBUs forskere har to prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets DIGITALT LIV program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Nordic Centre of Excellence (NoCE)

Nordic Centre of Excellence (NoCE)

NMBU koordinerer ett Nordic Centre of Excellence (NoCE) prosjekt. Nordic Centre of Excellence (NCoE) er NordForsk sin viktigste finansieringsform som har som målsetning å tilrettelegge for et godt samarbeide mellom de fremste forskerne, forskergruppene eller institusjonene i Norden.

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris er tenkt å gå til yngre forskere som en påskjønnelse for forskning av høy kvalitet, og prisen skal stimulere til fortsatt fremragende forskning ved universitetet. Her finner du informasjon om NMBUs forskningspris, samt omtale av tidligere priser og vinnere. Du kan nå nominére kandidater til NMBUs Forskningsris 2019 - frist torsdag 16. mai 2019.

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseth og Scatec AS har inngått en avtale med NMBU om en årlig «Inspirasjonspris». Prisen er på kr. 100.000,- donert av Scatec AS og deles ut på den årlige doktorgradseremonien til en nylig avlagt ph.d.-avhandling innen teamene fornybar energi og biovitenskap. Du kan nå nominére kandidater til Alf Bjørseths Inspirasjonspris 2020 - frist fredag 05. juni 2020.

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har flere æresdoktorer. Universitetsstyret kan også, etter forslag og innstilling fra fakultetene, tildele nye æresdoktorer (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. Les mer om NMBUs æresdoktorer og regler for utnevnelse av nye.