Materialbruk påvirker innemiljø. Tre er et naturlig materiale, som kan brukes til å forbedre innemiljø i bygg. Prosjektet vil dokumentere trematerialers helsefremmende effekter i bygg.

01 okt. 2018 - 30 jun. 2019
 • I de siste år har det blitt rettet stor oppmerksomhet på tre og trematerialer. Økt ressursutnyttelse av treet som del av en fornybar og sirkulær økonomi er et internasjonalt satsningsområde. Flere norske og internasjonale forskningsstudier har også vist at økt bruk av natur og elementer av natur i våre omgivelser, både i inne- og utemiljøet, kan ha helsefremmende effekter på oss mennesker. Tre som naturlig element og materiale har også blitt vist å kunne ha positive effekter på vår fysiske og mentale helse.

  Forskningsstudier der bruk av tre i innemiljøet kobles til målinger av subjektive vurderinger av helse, og overvåkning av fysiologiske parametere har blitt gjennomført i eksperimentelle situasjoner og til en viss grad i ulike miljøer (Ikei et al. 2017). Resultatene viser at bruk av trematerialer i bygg og interiør bidrar til å redusere vagusnevral aktivering, reduserte fysiologiske stressresponser som hjerterate og puls, gi raskere postoperativ restitusjon, selvrapportert økt velbehag, trivsel og generelt bedre mental helse sammenlignet med kontrollgrupper.

  De fleste tidligere gjennomførte studiene har undersøkt hypoteser knyttet til om mulige positive helseeffekter vedrørende tilgang til natur, og til bruk av tre og elementer av tre i innemiljøet (Nyrud og Bringslimark, 2009; Augustin og Fell 2015; Ikei et al. 2017; Dematté et al. 2018). . Det er et stort behov for mer systematisk kunnskap og kompetanse om hva materialvalg betyr for helsen vår. Spesielt er det lite kunnskap om kausale helseeffekter. Eksempelvis hvordan naturlige materialer som tre påvirker vår fysiologi og våre fysiologiske systemer, graden av innvirkning, eventuelle aktive substanser, relevante nevrale og endokrine mekanismer og kognisjon.

 • Å dokumentere trematerialers helsefremmende effekter, og gjennom dette bidra til økt bruk av tre i offentlige og private bygg. Dette skal oppnås gjennom ny samhandling mellom regionale næringsaktører og bedrifter med ekspertise innen foredling og bruk av trematerialer, nasjonalt ledende forsknings- og kunnskapsinstitusjoner med spisskompetanse innenfor tre, trematerialer, design, arkitektur, og helseaktører som kommuner og helseforetak.

  Prosjektet har følgende delmål:

  Delmål 1: Etablere et kunnskapsgrunnlag over bruken av tre i norske helsebygg. Generell bruk av tre i konstruksjon og interiør.

  Delmål 2: Etablere et kunnskapsgrunnlag over forskrifter og standarder som begrenser bruk av trematerialer i helsebygg, både for konstruksjon og innredning.

  Delmål 3: Etablere et kunnskapsgrunnlag over ansattes arbeidsmiljø med hensyn til bruk av tre ved kommunale helsebygg.

  Delmål 4: Etablere samarbeid med relevante næringsaktører, bedrifter og industri.

  Delmål 5 (D5): Arrangere et oppfølgende forskningsseminar/konferanse til tidligere arrangerte dagsseminar.

 • Eksterne partnere

  • Helseinnovasjonssenteret med kommuner og spesialisthelsetjenesten ved Bjarte Bye Løfaldli (PhD)
  • Norges tekniske og vitenskapelige Universitet (NTNU) med senterleder for NTNU Wood, Pasi Aalto (PhD) og Aneta Fronczec-Munter (PhD), fakultet for arkitektur og design
  • Innveno (treindustrien på Nordmøre) med Magne Løfaldli og Iren Sæterbø
  • Prosjekteier er Helseinnovasjonssenteret (His)