TOWARDS banner

Arenaen som jobber for bærekraftige byer og lokalsamfunn vil utforske lokale transformasjoner i møte med globale utfordringer. Prosjektet er også kjent som «TOWARDS».

apr. 2021 - juni 2025

NMBU

 • TOWARDS støtter transformasjonen av byer og lokalsamfunn mot en sosialt rettferdig og bærekraftig fremtid.

  Komplekse globale utfordringer som klimaendringer, COVID-19 og rask urbanisering, har tydeliggjort de dypere helse- og livskvalitetsdimensjonene ved bærekraftig utvikling, inkludert sosial tilhørighet, hverdagslig interaksjon og miljøkvaliteten i lokale omgivelser.

  TOWARDS Framework
 • TOWARDS fremmer tverrfaglig samlæring om transformasjoner mot bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn, gjennom:

  • Piloteksperimenter med grønne teknologier og naturbaserte løsninger der mennesker lever livene sine.
  • Undersøke beste praksis i forhold til rettferdighet og etiske dilemmaer for å fremme helse, trivsel og miljømessige kvaliteter i lokalsamfunn
  • Utforske nye former for politikk og planlegging som kreves for å styre bærekraftige transformasjoner

  Gjennom disse eksperimentene og analysene belyser vi utviklingsmotsetningene og dilemmaene som ligger i bærekraftsendringene.

  Innovasjon for å støtte lokale transformasjoner krever også en endring i hvordan vi forsker og underviser, inkludert en nærmere integrering av forskning, utdanning og offentlig engasjement. For dette formålet fungerer TOWARDS som en tenketank som åpner opp for diskusjon mellom forskere, studenter, sivilsamfunn og offentlige og private aktører.

 • TOWARDS lyser ut 6 stipender hvert år på opptil 8.000 kroner per stipend til reiseutgifter, oppholdsutgifterm, kurs eller konferanseavgift etc. for studenter som skriver en MSc oppgave ved NMBU.

  Det deles ut midler to ganger per år tilhørende fagområder som knytter seg til transformasjon mot bærekraftige lokalsamfunn, mer spesifikt til temaene:

  • Grønne teknologier,
  • Sosial rettferdighet og helse
  • Der folk lever livene sine
  Mer informasjon og hvordan du søker

  For andre spørsmål, ta kontakt med Caroline Karlsson

 • TOWARDS arrangerer en tverrfaglig masterclass i 2023 for å få større innsikt i bredden av bærekraftsutfordringer på tvers av fagområder.

  Masterclass undersøker transformasjon i Lillestrøm, og omfatter masteroppgaver (individuelle eller i gruppe) som analyserer bærekraftsutfordringer ved å se på grønn teknologi, sosial rettferdighet og helse, eller der folk lever livene sine.

  For more information, contact ingrid.odegard@nmbu.no

 • Masterkurset (FHV34) er et samarbeid med University of Exeter (UK) og Makerere University (Uganda), og tilbyr nye muligheter for interaktiv, tverrkulturell studentlæring og samarbeid. I tillegg, får studentene unike muligheter å ha forelesninger av internasjonale ekspertforskere innen klimarettferdighet, transformasjon, klimatilpasning, klimarobust utvikling, og funksjonshemming.

  Kurset er åpent for alle masterstudenter og vil bli gjennomført utelukkende på engelsk.

  Les mer på denne nettsiden og meldt deg på nå!


Nyheter

Verksted på BIT med Klimanetvverket i Follo

Klimarobust utvikling i Follo

Hvordan sikrer vi en klimarobust utvikling i Folloregionen? For å svare på dette inviterte Follo regionens klima nettverk og TOWARDS Bærekraftsarena til et verksted for å markere starten på et bredt samarbeid mellom teori og praksis, forskning og kommunale tiltak i Follo.

Arrangement Tidslinje