TOWARDS banner

Arenaen som jobber for bærekraftige byer og lokalsamfunn vil utforske lokale transformasjoner i møte med globale utfordringer. Prosjektet er også kjent som «TOWARDS».

apr. 2021 - des. 2024

NMBU

 • TOWARDS støtter transformasjonen av byer og lokalsamfunn mot en sosialt rettferdig og bærekraftig fremtid.

  Komplekse globale utfordringer som klimaendringer, COVID-19 og rask urbanisering, har tydeliggjort de dypere helse- og livskvalitetsdimensjonene ved bærekraftig utvikling, inkludert sosial tilhørighet, hverdagslig interaksjon og miljøkvaliteten i lokale omgivelser.

  Illustrasjon
  Illustrasjon Foto: Illustrasjon
 • TOWARDS fremmer tverrfaglig samlæring om transformasjoner mot bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn, gjennom:

  • Piloteksperimenter med grønne teknologier og naturbaserte løsninger der mennesker lever livene sine.
  • Undersøke beste praksis i forhold til rettferdighet og etiske dilemmaer for å fremme helse, trivsel og miljømessige kvaliteter i lokalsamfunn
  • Utforske nye former for politikk og planlegging som kreves for å styre bærekraftige transformasjoner

  Gjennom disse eksperimentene og analysene belyser vi utviklingsmotsetningene og dilemmaene som ligger i bærekraftsendringene.

  Innovasjon for å støtte lokale transformasjoner krever også en endring i hvordan vi forsker og underviser, inkludert en nærmere integrering av forskning, utdanning og offentlig engasjement. For dette formålet fungerer TOWARDS som en tenketank som åpner opp for diskusjon mellom forskere, studenter, sivilsamfunn og offentlige og private aktører.

 • TOWARDS lyser ut 6 stipender hvert år på opptil 8.000 kroner per stipend til reiseutgifter, oppholdsutgifterm, kurs eller konferanseavgift etc. for studenter som skriver en MSc oppgave ved NMBU.

  Det deles ut midler to ganger per år tilhørende fagområder som knytter seg til transformasjon mot bærekraftige lokalsamfunn, mer spesifikt til temaene:

  • Grønne teknologier,
  • Sosial rettferdighet og helse
  • Der folk lever livene sine

  Mer informasjon: TOWARDS Masterstipend | NMBU

  Ta kontakt med caroline.marie.kristina.karlsson@nmbu.no

 • TOWARDS arrangerer en tverrfaglig masterclass i 2023 for å få større innsikt i bredden av bærekraftsutfordringer på tvers av fagområder.

  Masterclass undersøker transformasjon i Lillestrøm, og omfatter masteroppgaver (individuelle eller i gruppe) som analyserer bærekraftsutfordringer ved å se på grønn teknologi, sosial rettferdighet og helse, eller der folk lever livene sine.

  For more information, contact ingrid.odegard@nmbu.no

 • Masterkurset er et samarbeid med University of Exeter (UK) og Makerere University (Uganda), og tilbyr nye muligheter for interaktiv, tverrkulturell studentlæring og samarbeid. I tillegg, får studentene unike muligheter å ha forelesninger av internasjonale ekspertforskere innen klimarettferdighet, transformasjon, klimatilpasning, klimarobust utvikling, og funksjonshemming.

  Kurset er åpent for alle masterstudenter og vil bli gjennomført utelukkende på engelsk.

  Les mer på denne nettsiden og meldt deg på nå!

Arrangement

2023

22
jun

Scientists are people too: Linking science with emotional ways of knowing to guide climate action

The seminar takes place as a dialogue between five Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) authors: Siri Eriksen, Shobha Maharaj, Lisa Schipper, Elisabeth Gilmore, Sherilee Harper

Siri Eriksen and Elisabeth Gilmore will be present physically in the NMBU Sustainability Hub, the rest digitally. The seminar takes place on June 20th from 14:30 to 16:00 CEST. For those who can, joining physically is probably most useful for this seminar, but you are also welcome to join digitally.

In this seminar, we reflect on what it takes to understand and act on climate change not only as climate scientists but as whole human beings – and the dangers of not doing so. In studying the climate change and its implications for people and nature, we often encounter moments of anger, fear, frustration and grief. Yet, these aspects and emotional forms of knowing tend to be silenced in climate change science-policy processes, serving to disempower as well as undermine climate action. In this seminar discussion, we explore what is often left unsaid, and discuss why taking on our burden of responsibility to engage with the existential and emotional understanding of climate change requires both courage and vulnerability. Can holding such engaged discomfort help engender deep urgency, that is, a richer understanding of climate change and determination to act?

First, the authors each give brief introductions by connecting selected key findings from the IPCC Sixth Assessment Report to emotional encounters. We then discuss the implications of placing ourselves as whole human beings, rather than just scientists, within climate change. Scientists are not supposed to be angry – but how can climate change not make you angry? What are the consequences of silencing emotions like anger, and how can interrogating our emotional knowing of climate change build a richer, more compassionate, equitable and actionable understanding of climate change?

All welcome! Looking forward to rounding off the semester by reflecting deeply together regarding how we think and engage as scientists and fellow human beings in the face of climate change!

11
okt

Dystopia/Utopia - Pecha Kucha Night

Is the world progressing? Or will forest fires, food shortages, water loss, artificial intelligence, and global unrest put an end to the good life out there in the future?

Join in as we dive deep into tomorrow's urban and local communities and explore sustainable solutions for tomorrow's cities, food, energy, and social justice. Join us at Campus Ås at Vitenparken, Doors open at 5:00 PM on October 11th. The event starts 5:30 PM.

Our speakers will share innovative projects and research, sparking interdisciplinary discussions on the opportunities and challenges of our rapidly changing world. A detailed program with an overview of the speakers will follow closer to date.

Don't miss out – be part of the conversation!

17:00-17:30 Mingling
17:30-18:00
Pesentation: How to handle the increasing danger of heat waves: Anna Badke, Lene Eieland, Tiril Rødder Sægrov, Alva Håseth Julsrud
Presentation: Plants on the move, Alex Clarke
Presentation: Urbant landbruk: Alle kan bidra til økt matsikkerhet i Norge Maria Pettersen
18:00-18:20 Pause
18:20-18:50
Presentation: Use of Ecological Sanitation Toilet and human Urine Application in school garden: sharing experiences from Rupantaran NORHED project Manoj Pandey
Presentation Foodsharing, Milo Schulthes
Presentation Battery futures: Imagining industrial utopias in a contested energy transition, Anna-Sophie Hobi
Presentation “How your idea can change the status quo”?, Eva Nagelhus
18:50-19:00 Closing of the event, Hugo Nilsen, GreenSmart Sustainability Arena, NMBU

What is a PechaKucha?
PechaKucha is a Japanese presentation format in which a presenter has 20 seconds per slide for a total of 20 slides, resulting in an overall presentation lasting no longer than six minutes and 40 seconds. This unique yet engaging approach is used to effectively present challenging topics to the audience. Vitenparken is one of the few venues officially certified to host PechaKucha events in Norway and the only certified venue to host PechaKucha events in Ås

2022

2021

9
des

Digitalt Seminar - Sustainability and Justice: Linking social and environmental limits

NMBU's new Sustainability Arenas and C-Hub network invite you to explore the social and environmental limits to adaptation and sustainability. Join Cornell University's Rachel Bezner Kerr and some of our in-house sustainability experts and students for speed-talks and discussions. 9 December online.

We kick off with a short introduction to the Sustainability Arenas. With Erik Gómez-Baggethun, we explore the dilemma of how meeting human needs within planetary boundaries is a central idea of sustainability, yet formal recognition of limits contrasts with the promotion of unlimited economic expansion in policy and prevailing consumerist lifestyles.
Siri Eriksen will then take us through some key ideas underpinning how local transformation of cities and communities towards socially just and sustainable futures can take place in the face of global challenges.

Four of our students then take the floor in speed-talks that present their personal missions/projects that pursue sustainability and its social and environmental limits.

Following is an introduction to the Learning Hub for Climate Change Adaptation in Development (C-Hub) and a discussion of the linkages between the limits to adaptation and planetary boundaries. Cornell University's Rachel Bezner Kerr will present recent collaboration with NMBU on the limits to adaptation in food systems, and how the space for sustainable forms of adaptation is shaped both by societal processes and climate change.

Nyheter