TOWARDS banner

Arenaen som jobber for bærekraftige byer og lokalsamfunn vil utforske lokale transformasjoner i møte med globale utfordringer. Prosjektet er også kjent som «TOWARDS».

04 des. 2021 - 31 des. 2024

NMBU

Om prosjektet

 • Prosjektet er en del av NMBUs bærekraftsarenaer 2021- 2024

  Klikk her for mer informasjon på engelsk

  TOWARDS støtter transformasjonen av byer og lokalsamfunn mot en sosialt rettferdig og bærekraftig fremtid.

  Komplekse globale utfordringer som klimaendringer, COVID-19 og rask urbanisering, har tydeliggjort de dypere helse- og livskvalitetsdimensjonene ved bærekraftig utvikling, inkludert sosial tilhørighet, hverdagslig interaksjon og miljøkvaliteten i lokale omgivelser.

 • TOWARDS fremmer tverrfaglig samlæring om transformasjoner mot bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn, gjennom:

  • Piloteksperimenter med grønne teknologier og naturbaserte løsninger der mennesker lever livene sine.
  • Undersøke beste praksis i forhold til rettferdighet og etiske dilemmaer for å fremme helse, trivsel og miljømessige kvaliteter i lokalsamfunn
  • Utforske nye former for politikk og planlegging som kreves for å styre bærekraftige transformasjoner

  Gjennom disse eksperimentene og analysene belyser vi utviklingsmotsetningene og dilemmaene som ligger i bærekraftsendringene.

  Innovasjon for å støtte lokale transformasjoner krever også en endring i hvordan vi forsker og underviser, inkludert en nærmere integrering av forskning, utdanning og offentlig engasjement. For dette formålet fungerer TOWARDS som en tenketank som åpner opp for diskusjon mellom forskere, studenter, sivilsamfunn og offentlige og private aktører.

NMBU Bærekraftsarena TOWARDS
 • Bærekraftsarenaen TOWARDS inkluderer:

  Masterstipendet

  TOWARDS lyser ut 6 stipender hvert år på opptil 8.000 kroner per stipend til reiseutgifter, oppholdsutgifterm, kurs eller konferanseavgift etc. for studenter som skriver en MSc oppgave ved NMBU. Det deles ut midler to ganger per år tilhørende fagområder som knytter seg til transformasjon mot bærekraftige lokalsamfunn, mer spesifikt til temaene; grønne teknologier, sosial rettferdighet og helse, der folk lever livene sine.

  Ta kontakt med pauline.rutten@nmbu.no

  Masterprosjekt Lillestrøm

  TOWARDS arrangerer en tverrfaglig masterclass i 2023 for å få større innsikt i bredden av bærekraftsutfordringer på tvers av fagområder. Masterclass undersøker transformasjon i Lillestrøm, og omfatter masteroppgaver (individuelle eller i gruppe) som analyserer bærekraftsutfordringer ved å se på grønn teknologi, sosial rettferdighet og helse, eller der folk lever livene sine.

  Mer informasjon:  tverrfaglig_masterprosjekt.pdf

  Seminarer

  Towards fungerer som en tenketank for å lage plass for debatt mellom forsker, studenter, sivilsamfunn og offentlig eller privat sektor. Seminarene legger til rette for diskusjon på tvers av sektorer og disipliner og gir plass for innovativ tenkning knyttet til lokale transformasjoner.

  Vil du være med på et seminar? Sjekk vår nyhets-og funnside eller kontakt pauline.rutten@nmbu.no

  Kontakt

 • Oslo Met University, Urban climate governance group (Hofstad, Millstein), expertise in local climate governance, civil society engagement, and health inequalities.

  Research Institutes abroad
  Environmental Change Institute, University of Oxford (Schipper), expertise in climate change adaptation and development interventions, societal transformation towards climate resilient development, science-policy engagement.
  Institute of Sustainability Governance, Germany (Heinrichs), professor in sustainability and politics, expertise in urban sustainability transitions in Europe, engaged in science-policy partnerships in promoting artful and sensory-informed policymaking to support municipal sustainable development in Lower-Saxony.
  STEPS Centre, University of Sussex (Smith), expertise in critical analysis of environmental policy processes, and research into relationships between technology, society and sustainable development

  Government actors
  Lillestrøm municipality (Berit Irmgard Hessel, Seniorarchitec, Byplan, byutviklingsavdelingen) og Viken Fylkeskommune

  Private sector
  Snøhetta (Tor Olav Mørseth, Managing Director and Thea Kvamme Hartmann, landscape architect), Boasson landscaper (Sigurd Lerum Boasson, CEO) cCHANGE Oslo (Linda Sygna, co-founder with Karen O’Brien), collaborates with government, research, education, corporate, and civil society organisations to carry out practical actions to support sustainability transformations

  Civil society organizations
  FAGUS, network organization for the landscape sector (Mari Myhrene, CEO), Handikapforbundets ungdomsorganisasjon (Nikita Abbas)
  Save the Children Fund (Marius Rohdin Karlsen, Senior Advisor, inclusion of persons with disabilities).

Illustrasjon

Deltakere

Tidslinje

Seminar 30 september - Sosial Bærekraft i Urbant Landbruk.
Hvordan tilrettelegger urbant landbruk for sosial bærekraft? Hvordan bruker Norges landskapslaboratorium på NMBU flerfunksjonelle blågrønne strukturer og hva er nytte- og nyttige planter? GreenSmart og TOWARDS ønsker hjertelig velkommen til seminar med  seniorforsker Anna Marie Nicolaysen, stipendiat Vebjørn Egner Stafseng og omvisning med førsteamanuensis Ingrid Merete Ødegård, den 30. september på Vitenparken
30. September, Digital seminar stream: Zoom-link

Open Seminar – Global Goal on Adaptation

What do Norwegian and international experts envision for the global goal on adaptation? How will climate change adaptation be addressed at COP27?
On October 13thC-Hub (Learning Hub for Climate Change Adaptation in Development) invites you to an open seminar discussing the "Global Goal on Adaptation", one of the important topics at COP27. The seminar will consist of short presentations from Norwegian and international experts followed by an open discussion.

Conference - We are Waves of Potential: Engaging with Climate Change

We are all confronted with global climate change challenges and the urgent need for climate action. Welcome to a student-driven conference on climate change and the potential for engaging with transforming society. 29 November at Vitenparken.
What happened at COP 27 (UN Climate Conference)?
Why are multiple knowledges and ways of knowing important to act on climate change?
How do we communicate climate change in the science-policy-public interface?
How does climate change affect key aspects of our well-being, such as health?
And what does climate economics tell us about how we can act on climate change?
The conference will engage you through inspiring and interactive formats – expect some surprises! With this in mind, it is recommended that you join physically at Vitenparken, though online attendance will be possible.
We hope you’ll join and form part of our wave of potential. 

Artikkel - Debatt: Livsfarlig, VG! – VG
Siri Eriksen, Lisa Schipper, og Astrid Sinnes skriver i VG: I lederen på mandag skriver VG at «Nå er det snakk om å tilpasse seg endringer heller enn å redusere utslipp». Det er en livsfarlig misforståelse.