EU-finansiert forskning

Deltakelse på den europeiske arenaen er en strategisk prioritering for NMBU. NMBU skal være en attraktiv og konkurransedyktig aktør i Horisont Europa, og ved å samarbeide med sterke forskningsmiljøer i Europa styrker vi kvaliteten og relevansen til universitetets forskning.

Prosjekter som ledes av NMBU i Horisont Europa og H2020

PANDASIA

Prosjektet skal finne ut hvordan pandemier utvikler seg fra lokalt til globalt nivå og hvordan de kan stoppes i tide. Gjennom data fra lokalsamfunn i Thailand skal PANDASIA lage modeller som kan forutsi risikoen for spredning av nye smittsomme sykdommer gjennom smitte fra dyr til mennesker.

AQUA-FAANG

Prosjektet skal bidra til bedre forståelse av hvordan genene i oppdrettsfisk fungerer, hvordan ulike gener virker inn på ulike egenskaper som f.eks resistens mot sykdommer, og hvordan genene påvirkes av ytre miljø og fiskens alder og livsfase. Dette vil bidra til bedre fiskehelse og en mer bærekraftig og lønnsom oppdrettsnæring.

NewCat

Prosjektet skal utvikle enzymbaserte
katalysatorer som omdanner enkle molekyl med hydrogen og karbon til viktige råvarer
for produkter innenfor medisinsk, bioteknologisk og kjemisk industri. Forskingen skal
bidra til billigere, mer energisparende og mer miljøvennlige prosesser.

ROBUTCHER

Prosjektet skal utvikle en intelligent robot som kan lære seg å løfte, gripe og kutte opp kjøtt på samme måte som en slakter gjør. Slakteroboten skal bedre arbeidsforholdene i kjøttbransjen ved å redusere mengden farlige og repeterende arbeidsoppgaver. Den skal også bidra til bedre mathygiene og mindre matsvinn.

PHOTONFOOD

Prosjektet skal utvikle bærbare måleapparater som kan detektere forurensning som for eksempel spor av sopp, mykotoksiner, plantevernmidler og antibiotika i matvarer. Teknologien skal kunne tas i bruk av matprodusenter, transportører og matbutikker over hele verden og vil bidra til tryggere mat og redusert matsvinn.

SiEUGreen

Prosjektet skal fremme urbant landbruk med sikte på økt matsikkerhet, ressurseffektivitet og smartere, mer robuste byer. Prosjektet vil demonstrere hvordan teknologisk innovasjon og samfunnsinnovasjon i urbant landbruk kan ha en positiv innvirkning på samfunnet og økonomien og sirkulær økonomi.


Kontakter: