ERC-prosjekter ved NMBU

Flere fremragende forskere ved NMBU har mottatt stipend fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).
ERC-stipend regnes som en av de mest prestisjefylte tildelingene en forsker kan motta.

Aida

Skal forske på bærekraftig forvaltning av tropisk skog

ERC Consolidator Grant

Forsker på tropeskog, Aida Cuni-Sanchez kom gjennom nåløyet, og får millioner i støtte fra Det europeiske forskningsrådet.

Bildet viser Tor A. Benjaminsen , Noragric , NMBU

ERC-stipend til å forske på migrasjon og konflikt

ERC Advanced Grant

Tor Arve Benjaminsen, professor på Fakultet for landskap og samfunn, har fått et ERC Advanced Grant på 2,1 millioner euro for å forske på migrasjon og konflikt i Sahel-området.

Bildet viser professor Vincent Eijsink leder for "PEP" gruppen ( Protein Engineering og Proteomics )

Prestisjeprosjekt om kjemisk viktige prosesser

ERC Synergy Grant

Industrien bruker store ressursar på å omdanna enkle molekyl med hydrogen og karbon til viktige råvarer for nyttige produkt, som plast og tekstilar. Klarer professor Vincent Eijsink og forskarteamet CUBE å finna katalysatorar som gjer prosessen enklare, kan det spara miljø og ressursbruk globalt svært mykje.


Avsluttet prosjekt

  • Phillip Byron Pope, MicroDE – Interpreting the irrecoverable microbiota in digestive ecosystems
  • ERC Strating Grant – ID: 336355