Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet men som ikke kan tilskrives direkte til prosjektet, f.eks leie av rom, strømutgifter eller generelle administrasjonskostnader.

Indirekte kostnader dekkes av en enkelt flat sats på 25 %, beregnet på grunnlag av deltagerens godkjente direkte kostnader. Det gjelder for alle aktører unntatt underleverandører og tredjeparter (third parties) i alle prosjekttyper (unntatt MSCA). Kostnader for underleveranser og tredjeparter som tilbyr ressurser som ikke brukes i mottakers (beneficary’s) lokaler må ikke tas inkluderes ved beregning av indirekte kostnader.

Published 15. juli 2014 - 10:25 - Updated 15. February 2017 - 12:01