DNA-tester for hund

Laboratoriet for medisinsk genetikk ved Veterinærhøgskolen forsker på arvelige sykdommer og utfører enkelte DNA-tester for eksterne rekvirenter.

Kontakt oss dersom du har spørsmål omkring analysene vi utfører:

Laboratorium for medisinsk genetikk:
E-post: dogDNA@nmbu.no
Telefon: +47 92067169

Avstamningskontroll

For å unngå at det fødes hunder med kjente arvelige sykdommer og samtidig bidra til god dyrehelse og dyrevelferd, hjelper NMBU veterinærer/oppdrettere med å teste om hunder er bærere av enkelte arvelige sykdommer.

Hunder som bærer genvarianter som kan gi sykdom, må brukes med forsiktighet i avl slik at en unngår at det fødes hunder som kan bli syke.

Noen ganger oppstår det også tvil om oppgitt avstamning er riktig, og det kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger. Slike saker vil kunne løses ved hjelp av DNA-analyser av foreldre og avkom.

Rutineprøver fra Staffordshire bull terrier

Arvelige sykdommer

Norsk elghund

Border collie

Dachs

Engelsk setter

Gordon setter

Saluki

Schæfer

Shetland sheepdog

Forskning på helse og atferd

Atferd og genetikk

Forskning og helse