Velkommen som ny student på masterprogrammet i økonomi og administrasjon

Av Emma Susanna Hidas

Tårnbygningen
TårnbygningenFoto: Håkon Sparre, NMBU

På denne siden finner du informasjon om studiestart for masterprogrammet i økonomi og administrasjon høsten 2023. Velkommen til informasjonsmøte for programmet mandag 14. august kl. 09.00.

Program 2023

11. august - Oppstart fadderuke

Kl. 15.00: Inndeling av faddergrupper
Sted: Utenfor Tårn (kartlenke, MazeMap)

12.-13. august - Registreringshelg for nye studenter

Programmet for registreringshelgen finner du på denne nettsiden

14. august - Velkommen til studiestart

Kl. 08:45: Servering av kanelbolle og kaffe/te utenfor Tårnbygningen

Kl. 09.00: Velkommen til Handelshøyskolen ved dekan Casper Claudi Rasmussen og prodekan for utdanning Stephen Sirris
Sted: Plenen foran Tårnbygningen (kartlenke, MazeMap)

Kl. 09.15: Faglig programinformasjon, v/ programleder Mette Wik
Sted: Rom T401, Tårnbygningen (kartlenke, MazeMap)

Kl. 10.30:  Studieadministrativ informasjon, v/studierådgiver Judith M Holter. (Inkludert informasjon om Studentrådet)
Sted: Rom T401, Tårnbygningen

Kl. 11.30: Lunsj
Sted: Plenen foran Tårnbygningen

Resten av dagen er satt av til fadderaktiviteter. Vi oppfordrer alle til å delta! Program for fadderuken er linket til over.

15. august – Undervisningsstart

Undervisningen i augustblokk starter 15. august.Hvilket emne du skal ha i førstkommende augustblokk avhenger av hvilken spesialisering du velger i masterstudiet. Se studiets oppbygning per spesialiseringsretning på denne siden.

Emne: AOS300 – Mitt lederskap

Tid: kl. 12:15

Sted: Tårnbygningen, rom T401

Emne: ECN302 – Mathematics for Economists

Tid: kl. 08:15

Sted: Tårnbygningen, rom T434

Du finner hele timeplanen for dette og andre emner i timeplansystemet Time Edit.

21. august – Informasjon fra Helsestasjonen

NMBU samarbeider med Helsestasjonen i Ås og de vil komme til Handelshøyskolen og informere kort om tilbudet sitt.

Tid: kl. 12:15 – 12:30

Sted: Tårnbygningen, rom T401

September

NMBU tilbyr studieteknikk kurs for alle nye studenter og vi oppfordrer alle til å delta:
Tirsdag 5. september kl 13-15 i Auditorium Gullvepsen
Onsdag 13. september kl 12-14 i Auditorium Gullvepsen

Publisert - Oppdatert

Del på