Course code ECN302

ECN302 Matematikk for økonomer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kyrre Rickertsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-ECON og M-ØA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet dekker matematiske metoder som blir brukt i emner som ECN311 (masterkurs i mikroøkonomi) og ECN301 (masterkurs i økonometri). Kurset er en obligatorisk del av masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved NMBU. For detaljert beskrivelse av emnets innhold se engelsk beskrivelser under.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal kunne:

- Grunnleggende matrisealgebra

- Derivasjon med en og flere variabler

- Egenskaper ved konkave og kvasikonkave funksjoner

- Optimering uten skranker

- Optimering med likhets- og ulikhetsskranker

- Derivasjon av implisitte funksjoner og Cramers regel.

- Innhyllingsteoremet

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Formulere og løse økonomiske problemer

- Arbeide på en selvstendig måte med økonomiske problemer

- Løse relevante økonomiske problemer innenfor optimering og komparativ statikk

Generell kompetanse

Studenten skal lære seg redskaper og opparbeide analytiske ferdigheter som trengs for å gjennomføre kurs på masternivå innen blant annet mikroøkonomi og økonometri. 

Læringsaktiviteter:
Campusundervisning uten strømming. Kurset består av forelesninger, øvinger og selvstudier i læreboken. Det er en forelesning og en øving hver dag, Svaret på disse øvingene må innleveres i 3 oppgavesett (ett hver uke). Studentene oppfordres til å arbeide i grupper, men må levere individuelle besvarelser til oppgavesettene.
Læringsstøtte:
Det er øvinger med hjelpelærer(e).
Pensum:
  • Deler av Alpha C. Chiang and Kevin Wainwrigth (2005) Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill International edition.
  • Forelesningsnoteter.

Pensum kan endres.

Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk på nivå med MATH100 Brukerkurs i matematikk eller ECN102 Innføring i matematikk for økonomer.
Anbefalte forkunnskaper:
Mikroøkonomi på nivå med ECN210 Mikroøkonomi II: konsument, produsent, marked og velferd, ECN211 Mikroøkonomi II: institusjoner, spill og markedssvikt og ECN222 Makroøkonomi II - Modeller og politikk.
Vurderingsordning:
Mappevurdering med bestått/ikke bestått karakter: Tre oppgavesett må leveres innen tidsfristen for hvert oppgavesett. Alle oppgavesettene må være bestått for å bestå kurset. Det må leveres individuell besvarelse av hvert oppgavesett. Ingen kontemulighet.
Sensor:
Ekstern sensor vil gå gjennom opplegg for vurdering.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

MATH111 Calculus 1 -1 ECTS

MATH112 Calculus 2 -1 ECTS

MATH113 Linear Algebra and Linear Differential Equations -2 ECTS

MATH131 Linear Algebra -2 ECTS

Undervisningstid:
Det er fire timer daglig med forelesninger og øvinger. Halvparten av tiden til forelesninger og halvparten til øvinger.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått