Oppmelding til Examen philosophicum høsten 2022: PHI100 eller PHI101?

Av Kateryna Krutskykh

Studenter som skal ta Examen philosophicum høsten 2022, må velge mellom PHI100 og PHI101. Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell mellom emnene når det gjelder seminarundervisning og eksamensform.

Undervisningen i PHI100 vil høsten 2022 bli gitt i form av forelesninger og øvinger på campus. I tillegg er det streaming av forelesningene.
Eksamen i PHI100 er 3,5 timer skriftlig eksamen, som teller 100 %. Les mer om emnet her: http://www.nmbu.no/emne/phi100.

Undervisningen i PHI101 vil høsten 2022 bestå av forelesninger på campus som streames, kombinert med klasseromsbaserte seminarer. I seminarene er det lærer til stede, der bl.a. oppgaver med tanke på skriftlige arbeider (semesteroppgave) presenteres muntlig og diskuteres. I tillegg gjennomfører studentene oppgaveskriving under veiledning av lærer.
PHI101 har ingen avsluttende eksamen, men mappevurdering. Delkarakter på semesteroppgaven, og på to flervalgstester (én test i del I og én test i del II av pensum). Les mer om emnet her: http://www.nmbu.no/emne/phi101.

PHI101 er adgangsbegrenset
PHI101 er adgangsbegrenset (320 plasser) og det er opprettet åtte seminargrupper som studentene skal velge mellom. Alle studenter som ønsker å ta PHI101 er ikke sikret å få plass på emnet. Studieprogrammer som har emnet som anbefalt vil bli prioritert. Resten av plassene vil bli fordelt etter etter «loddtreknings-prinsippet". PHI100 er ikke adgangsbegrenset, og alle som søker PHI100 innen 15. september vil få plass.

Du må velge mellom PHI100 og PHI101
Studenter som skal ta Examen philosophicum om høsten, må velge mellom PHI100 og PHI101 ved oppmelding i StudentWeb. Du kan ikke være oppmeldt i begge emnene samtidig. Studenter som har søkt PHI101, men som ikke får tildelt plass ved opptaket til emnet, vil bli overført til PHI100. 

Påmelding til PHI101
Studentene søker undervisningsopptak i StudentWeb innen tirsdag 23. august. Ved oppmelding til undervisning i PHI101, skal du melde deg til det seminaret som passer best. Tidspunktet for hver seminargruppe er presisert ved siden av gruppenummeret når du melder deg til undervisning i dette emnet i StudentWeb.

Tidspunkt for seminarene
- Gruppe 1 – Onsdag 10-12
- Gruppe 2 – Onsdag 14-16
- Gruppe 3 – Onsdag 16-18
- Gruppe 4 – Torsdag 8-10
- Gruppe 5 – Torsdag 10-12
- Gruppe 6 – Torsdag 12-14
- Gruppe 7 – Fredag 10-12
- Gruppe 8 – Fredag 12-14

Du skal oppgi tre ønsker i prioritert rekkefølge ved påmelding i StudentWeb (men du skal kun følge ett seminar). Det er viktig at du sjekker hvilke tidspunkt som passer i forhold til annen undervisning du skal melde deg opp i, før du melder deg til PHI101.

Opptak til PHI101
Opptaket vil bli publisert senest fredag 26. august i StudentWeb. Studenter som ikke får opptak på seminarversjonen PHI101 vil da bli overført til PHI100 Examen philosophicum.

Seminarbytte
Studenter som får tildelt et seminar i PHI101 som kolliderer med annen undervisning, kan søke om bytte av seminargruppe. Bytte av seminargruppe pga. jobb og lignende vil ikke bli innvilget. Du må søke om bytte av seminargruppe innen tirsdag 30. august.

Søknad om seminarbytte sendes på e-post til kateryna.krutskykh0@nmbu.no. Du oppgir i e-posten hvilket seminar du har fått tildelt (og som kolliderer med annen undervisning) og hvilket seminar som du ønsker å bytte til. Resultatet av seminarbytte vil bli publisert i StudentWeb senest torsdag 1. september.

Canvas
Studenter vil få tilgang til seminargruppene i PHI101 i Canvas etter at runden med seminarbytte er foretatt (1. september). 

Publisert - Oppdatert

Del på