Ny master i Bioøkonomi

- Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling

Det finnes nok av gode idéer for å skape en mer bærekraftig verden. Mange av disse ideene blir det aldri noe av. Vi trenger flere som vil sørge for at mulighetene blir til virkelighet. Vil du være den som får endringene til å lønne seg?

Tett på studenter foran Tårnbygningen
Foto: Håkon Sparre

Dette masterprogrammet er for deg som vil hjelpe næringslivet til å være både lønnsomt og bærekraftig. Masterprogrammet i bioøkonomi kombinerer kunnskap fra utviklingen av biobaserte ressurser med økonomi, ledelse og forretningsutvikling. Næringslivet trenger nå engasjerte ledere som har evne til å se muligheter, identifisere potensiale for verdiskapning og bringe produkter ut i markedet.

Bildet viser Bildet viser Gro Ladegård
Dekan ved Handelshøyskolen NMBU

Utvikling av eksisterende og nye industrier basert på biologiske og fornybare råvarer vokser nå sterkt. Dette skal vi leve av i fremtiden!

Professor Gro Ladegård

Ved Handelshøyskolen NMBU har vi god erfaring med å koble studentene opp mot virkelige utfordringer. Vi lar studentene samarbeide i team, være aktive i undervisningen og bruke sin allsidige kompetanse til i fellesskap utvikle ideer og finne løsninger. I dette masterprogrammet vil du jobbe tett på næringslivet og med virkelige problemstillinger. Din oppgave vil bli å gjøre mulighetene virkelige.

Våre samarbeidspartnere

Bioøk logo

– Dette er et tverrfaglig masterprogram, der alle studentene har med seg sin fagkompetanse fra tidligere studier. Denne tverrfagligheten mener vi er sentral for å finne de gode løsningene, som både er gjennomførbare i praksis og er konkurransedyktige, sier Gro Ladegård.

Gjennom dette studieprogrammet vil du kunne være en driver i utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Norge har i dag mange store bedrifter som satser stort på biobasert verdiskapning. I dette studiet vil du jobbe tett på flere av dem. Masterprogrammet er praktisk rettet og samarbeider tett med næringslivet. Her får du brukt det beste av deg selv, både i selvstendig arbeid og i team med andre.

Laksegård fra Hordaland.

Regjeringens bioøkonomistrategi «Kjente ressurser – uante muligheter» varsler en kraftig nasjonal satsing for å styrke det biobaserte næringslivet i Norge. En godt utviklet bioøkonomi skal lede til grønn vekst og et lavutslippssamfunn som bruker og gjenbruker ressurser effektivt. Slik skal Norge bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Regjeringens strategi slår fast at en nasjonal innsats på bioøkonomi skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, og samtidig redusere klimagassutslipp og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

For at regjeringens strategi skal lykkes har næringslivet et økende behov for forretningsutviklere og ledere som evner å se helheten i biobasert verdiskapning. Vi trenger kunnskap på tvers av biologiske prosesser, forretningsutvikling og markedsføring.

Tverrfaglig kompetanse og erfaring er helt avgjørende for å sikre samspill mellom de forskjellige leddene i verdikjeden og for å identifisere, utvikle og kommersialisere nye produkter basert på biologisk fornybare ressurser. Masterprogrammet i bioøkonomi – Biobasert verdiskapning og forretningsutvikling - gir deg denne kompetansen.

Bioøkonomi

– Den grønne transformasjonen er i full gang og vi ser at det er et stort behov for å se de biobaserte fagene og økonomifaget i tydeligere sammenheng. NMBU har en unik fagkompetanse i mange av disse fagene og dette masterprogrammet gjør det mulig å forene kompetansen. Dette studiet vil ha en fin kobling mellom den akademiske kunnskapen og næringslivets behov for innovasjon. Kandidatene fra dette programmet kommer til å bli svært populær arbeidskraft, både hos private aktører og offentlig forvaltning på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Krister Moen i Innovasjon Norge

Studiet gir deg erfaring med å arbeide i tverrfaglige grupper med reelle problemstillinger fra næringslivet. Du vil møte bedrifter i biobaserte bransjer fra dag en. Du vil utvikle kunnskap om den biologiske, teknologiske og økonomiske kompleksiteten i biobasert produksjon. Du vil få en forståelse av bioøkonomiens rolle i samfunnet, med tilhørende politiske, sosiale og etiske spørsmål innenfor fagfeltet.