Velkommen som ny student på miljøvitenskap!

Av Cathrine Glosli

Studenter tar vannrpøver i Østmarka, Oslo
Studenter tar vannrpøver i Østmarka, OsloFoto: Gunnhild Riise

Gratulerer med tilbud om studieplass på masterstudiet i miljøvitenskap! Vi er sikre på at du har gjort et godt valg, og at du vil bli fornøyd med det studiet som venter deg.

På masterprogrammet i miljøvitenskap møtes studenter med ulik fagbakgrunn innen flere fagfelt. Dette bidrar til et variert og godt fagmiljø studentmiljø. Masterprogrammet byr  på valgfrihet, og hver og en av dere kommer til å sette opp en egen utdanningsplan i samarbeid med studieveileder. Slik vil vi sikre at du får den faglige sammensetningen på ditt studium som du ønsker, og samtidig tilfredsstiller kravene for tildeling av mastergraden.

Vi ved MINA vil gjerne gjøre vårt for å bidra til at denne første, spennende tiden på NMBU oppleves som både hyggelig og informativ - både fysisk og digitalt. 

Bli kjent med oss!

For å gjøre deg kjent med fakultetet arrangerer MINA en velkomstsamling for alle våre nye masterstudenter.

Tid: Mandag 15. august 2022, klokka 12:15-15:00.

Møtested: S124, Sørhellinga (Link til Mazemap).

TidTema (med forbehold om eventuelle endringer)
12:15-12:35

Velkommen! Praktisk info om masterstudiet i miljøvitenskap og linjeforeningen - Mona Henriksen 

12:35-12:45Livet som MINA masterstudent
12:45-13:15MINA-studiet sett i et samfunns- og bærekraftperspektiv – Peter Dörsch
13:15-13:45Presentasjon av et av våre nyeste forskningsprosjekt. 
Studierådgiver Marte Lise Lægreid kommer innom og presenterer seg kort. 
13:45-14:00 Vi beveger oss til Jordfagbygningen (Link til Mazemap)
14:00-14:30TBA
14:30-15:00 Ettermiddagsmat i geologihagen (Link til Mazemap)

 NB! Det er obligatorisk oppmøte fra første dag og vi setter pris på om du sier ifra til studierådgiverne dersom du av en eller annen grunn er forhindret fra å møte. Dersom du ikke møter og ikke gir beskjed regner vi med at du sier ifra deg plassen på studiet.

Studiestart

Tirsdag 16. august starter undervisningen på masterprogrammet med forelesning i det obligatoriske emnet MILJØ302 - Introduksjon til masterstudiet i miljøvitenskap.

Spørsmål? 

Har du spørsmål knyttet til studiestart eller andre studierelaterte spørsmål, kan du gjerne kontakte MINAs studieveileder Marte Lise Lægreid på e-post: studieveileder-mina@nmbu.no.

Det er også mulig å kontakte fakultetets ekspedisjon på telefon: 67231800. De har oversikt over hvem som er til stede og som kan hjelpe deg.

Vi ønsker deg med dette velkommen til noe vi er sikre på blir minnerike år som student ved NMBU. Det skal ikke mangle på faglige utfordringer eller sosiale utfoldelsesmuligheter.

Publisert - Oppdatert

Del på