Kvartærgeolog ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU, med doktorgrad fra Universitetet i Bergen om sein pleistocen stratigrafi i Nord-Russland.

Jeg arbeider med løsmasser og landformer i Norge, Svalbard og Russland, med hovedfokus på hvordan miljø og landskap endrer seg over tid. Underviser i flere kurs, i temaene generell geologi, kvartærgeologi og paleomiljø/paleoklima. 

Mona Henriksen
  • Førsteamanuensis

GEO100 - Geologi (emneansvarlig)

GEO210 - Kvartærgeologi (emneansvarlig)

GEO211 - Kvartærgeologisk feltkurs (emneansvarlig)

GEO310 - Paleomiljø og klimaendringer (emneansvarlig)

 

Bidrar i emnene:

GEO220 - Hydrogeologi

MINA100 - Energi, miljø og naturressurser

NATF260 - Tverrfaglig konsekvensanalyse

Picture of Mona Henriksen

Forskningsområder: 

  • Geofag

Tema: 

  • Landskap
  • Miljø