Studenter fra MINA i felt ved Syverudbekken og Årungen

velkommen som ny student!

Master i miljøvitenskap

På masterprogrammet i miljøvitenskap møtes studenter med ulik fagbakgrunn innen flere fagfelt. Dette bidrar til et variert og godt studentmiljø.

Masterprogrammet byr  på valgfrihet, og hver og en av dere kommer til å sette opp en egen utdanningsplan i samarbeid med studieveileder. Slik vil vi sikre at du får den faglige sammensetningen på ditt studium som du ønsker, og samtidig tilfredsstiller kravene for tildeling av mastergraden.

Vi ved MINA vil gjerne gjøre vårt for å bidra til at denne første, spennende tiden på NMBU oppleves som både hyggelig og informativ. 

NB! Det er obligatorisk oppmøte fra første dag og vi setter pris på om du sier ifra til studierådgiverne (studieveileder-mina@nmbu.no) dersom du av en eller annen grunn er forhindret fra å møte. Dersom du ikke møter og ikke gir beskjed regner vi med at du sier ifra deg plassen på studiet.

 • For å gjøre deg kjent med fakultetet arrangerer MINA en velkomstsamling for alle våre nye masterstudenter.

  Dato: 14. august

  Tid: 12:15-15:00

  Sted: S124, Sørhellinga (Link til Mazemap)

  TidTema (med forbehold om eventuelle endringer)
  12:15-12:35Velkommen! Praktisk info om masterstudiet i miljøvitenskap og linjeforeningen - Mona Henriksen 
  12:35-12:45Livet som MINA masterstudent
  12:45-13:15MINA-studiet sett i et samfunns- og bærekraftperspektiv – Peter Dörsch
  13:15-13:45Presentasjon av et av våre nyeste forskningsprosjekt. 
  Studierådgiver Marte Lise Lægreid kommer innom og presenterer seg kort. 
  13:45-14:00Vi beveger oss til Jordfagbygningen (Link til Mazemap)
  14:00-14:30TBA
  14:30-15:00Ettermiddagsmat i geologihagen (Link til Mazemap)
 • Tirsdag 15. august starter undervisningen på masterprogrammet med forelesning i det obligatoriske emnet MILJØ302 - Introduksjon til masterstudiet i miljøvitenskap.

 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du gjerne kontakte MINAs studieveileder Marte Lise Lægreid.

  Marte Lise Lægreid

  Marte Lise Lægreid

  Studieveileder

Vi ønsker deg med dette velkommen til minnerike år som student ved NMBU! Det skal ikke mangle på faglige utfordringer eller sosiale utfoldelsesmuligheter.