Informasjon for MINA-studenter

Studenter fra MINA i felt ved Syverudbekken og Årungen

Her finner du studiestrukturen for ditt studieprogram, linjeforeninger, spesialpensum, m.m. 

P.S. Er du masterstudent? Du finner informasjon om masteroppgave o.l. her

 • Her finner du den faglige oppbygningen av ditt studieprogram, samt link til emnebeskrivelser. Du finner den studiestrukturen som gjelder for deg ved å velge opptaksår (øverst til høyre). For å få vitnemål etter endt studie må alle fagkrav i studiestrukturen være tilfredsstilt.

  Bachelorprogrammer:
  - Fornybar energi
  Miljøvitenskap
  - Radioaktivitet og miljø
  Skogfag
  Økologi og naturforvaltning

  Masterprogrammer:
  Fornybar energi
  Miljøvitenskap
  - Nukleær- og miljøvitenskap
  Naturbasert reiseliv
  Naturforvaltning
  Skogfag
  Økologi (Ecology)

  1-årige: 
  Grunnstudium

 • Er det noe du lurer på om studiene? MINA har tre studieveiledere som gjerne svarer på dine spørsmål. De kan alle nås på e-posten studieveileder-mina@nmbu.noSend dem en e-post dersom du har noen spørsmål! 

  Studieveileder Espen Arestøl (MINA)

  Espen Arestøl

  Økologi og naturforvaltning, naturforvaltning, naturbasert reiseliv og ecology (masterprogrammet i økologi).

  Marte Lise Lægreid

  Marte Lise Lægreid

  Miljøvitenskap, radioaktivitet og miljø, nukleær- og miljøvitenskap og ettårig grunnstudium

  Marianne Mjelde

  Marianne Mjelde

  Skogfag og fornybar energi

 • Arbeidslivserfaring er emner for studenter ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) hvor studenten i en tidsbegrenset periode skal arbeide i en virksomhet med et avtalt prosjekt eller med andre relevante problemstillinger. Ønsket bak emnene er å knytte studiene ved fakultetet tettere opp mot aktuelt arbeidsmarked og gi dere en forståelse av hvordan opparbeidet fagkunnskap anvendes i aktuelt arbeidsliv. Emnet vil gi dere arbeidserfaring, praktisk læring og kontakter i arbeidslivet.

  Du kan lese mer om arbeidslivserfaring for MINAs studenter her
 • NavnTilknyttede program
  EnergiforeningenFornybar energi
  MINAsfærenMiljøvitenskap
  Radioaktivitet og miljø
  Nukleær- og miljøvitenskap
  Natura InnovaNaturbasert reiseliv
  NaturforvalterlagetØkologi og naturforvaltning, Naturforvaltning, Økologi (Ecology)
  SkogbrukerforeningenSkogfag
 • Datasal: 

  Datasalen i Sørhellinga (S120) er åpen for alle utenom oppsatt undervisning. For utskrift og kopiering må studentkortet benyttes.

  Lesesaler: 

  Jordfagbygningen: Lesesalsplasser for masterstudenter på miljøvitenskap. 

  Sørhellinga: Frie lesesalsplasser finnes i utgangsetasjen og 1. etasje. 

  Lesesalsplassene i 1. etasje er forbeholdt MINA- og NORAGRIC-studenter. Andre studenter er henvist til lesesalen ved biblioteket i underetasjen.

  Tildelingen av de nummererte plassene 1-120 og de tilhørende bokskapene, administreres av Studentrådet ved MINA. Oversikt over lesesalsplasser. 

  De øvrige plassene tilhører hendoldsvis LUR- og Noragric-studenter (kontakt disses studieveiledere for spørsmål). 

  Alle sisteårs masterstudenter på MINA får e-post fra masterplass-mina@nmbu.no vedrørende pult og et bokskap.

  Søknadsperiodene er fra 15. august - 15. september. I denne perioden kan du søke om plass via et skjema som kommer på mail fra studieveileder. Det er da førstemann-til-mølla prinsippet. Du får en mail tilbake med kontrakt. Du har da TO UKER på å signere og montere kontrakten til lesesalplassen. Om dette ikke blir gjort vil du automatisk miste plassen.

  NB! For å få plass må du ha en masteroppgavekontrakt og en hovedveileder fra MINA. Det er for få lesesalsplasser i forhold til antall studenter ved NMBU. Derfor ønsker vi en praksis der andre studenter kan benytte plassen når du selv ikke skal bruke den. Heng gjerne opp navn og timeplan på plassen. Sett også navn og klasse på bokskapet du får tildelt. Sistnevnte kan låses med hengelås.

  MINA-studenter i felt ved Syverudbekken. Foto: Håkon Sparre.

 • Lurer du på hvor MINAs kandidater jobber etter at de er ferdige? Se et knippe av våre yrkeseksempler her. 

 • Vedtatt av UU - Undervisningsutvalget.

  MINA tar bare opp forelesninger når det foreligger gode grunner til det.

  Opptak av undervisning kan være et nyttig læringsmiddel når undervisningen er tilrettelagt for opptak. Gode eksempler er innspilte videosnutter for å presentere et spesielt tema, forklare en teori eller løsning av oppgaver. Vi ser dette som et svært nyttig innslag i undervisningen.

  På vanlige forelesninger derimot er situasjonen ofte en annen. MINA råder derfor sine undervisere til å bare ta opp forelesninger når det foreligger gode grunner til det. Dette rådet gjelder uavhengig av om undervisningen går fysisk eller digitalt.

  Bakgrunnen for rådet er følgende: 

  1. Mange undervisere ønsker å aktivisere studenter i løpet av forelesningene ved å legge til rette for diskusjon eller oppgaveløsning. Dette egner seg dårlig for opptak med hensyn til personvern. Vi vet også at dersom forelesninger blir tatt opp og lagt ut vil det være adskillig færre studenter til stede på forelesningen. Det kan gi mindre dialog og et totalt sett redusert læringsutbytte.
  2. Forelesninger fremføres på direkten og kan inneholde feil eller mangler som oftest rettes opp der og da eller i påfølgende time. En slik feil blir vanskeligere å rette opp og innarbeides lettere som en uriktig sannhet i et opptak.
  3. Ikke alle forelesere er bekvemme med opptak. Opptak kan derfor prege gjennomgang av viktige temaer. Personvernet til underviseren er også viktig å ivareta.
  4. NMBU har et timeplansystem som sikrer at studentene i stor grad skal kunne være til stede på de tidspunktene deres fag undervises. Dette kan også bidra til å strukturere studentens studiehverdag.