Ny bok om klimaendringer og sosial ulikhet

Av Kristine Løwe

NMBU-forsker Siri Eriksen er aktuell med en ny bok om hvordan utviklingspolitikk kan bidra til å redusere miljøutslipp og sosial ulikhet som oppstår på grunn av klimaendringer.

Den nye boken Climate Change Adaptation and Development: Changing Paradigms and Practices er utgitt på Routledge og var nylig gjenstand for et lanseringsseminar i regi av Norad, Det nordiske utviklingsfondet og Fridtjof Nansens Institutt.

Fokus på klimatilpasning

Bokens redaktører er Siri Eriksen, førsteamanuensis ved NMBUs Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), Tor Håkon Inderberg ved Fridtjof Nansens Institutt, Karen O’Brien ved UiO og Linda Sygna fra cChange.

Boken understreker at klimatilpasning handler om mye mer enn å redusere effekten av klimaendringene. Det gjelder like mye å leve med endringene og å legge om aktivitetene som bidrar til sårbarhet.

Dyptgripende konsekvenser

«Klimaendringene innebærer flere utfordringer for utvikling. De påvirker liv og levebrød, infrastruktur og institusjoner, samt holdninger, kultur og identitet. Det er en økende erkjennelse av at de sosiale dimensjonene av sårbarhet og tilpasning nå må settes øverst på agendaen for utviklingspolitikk og praksis,» heter det i omtalen av boka.

NMBUs Siri Eriksen er en av redaktørene for den nye boken Climate "Change Adaptation and Development: Changing Paradigms and Practices".
NMBUs Siri Eriksen er en av redaktørene for den nye boken Climate "Change Adaptation and Development: Changing Paradigms and Practices". Foto: Faksmile

Boka henvender seg til studenter, fagmiljøer og beslutningstakere som er opptatt av skjæringspunktet mellom klimaendring og utvikling. Det nordiske utviklingsfondet har finansiert et prosjekt om forholdet mellom klimatilpasning og utvikling som har ledet til publiseringen av denne boken.

Mer enn et miljøspørsmål

Eriksen var også er en av hovedforfatterne i del to av den femte hovedrapporten fra FNs Klimapanel (IPCC) - "Impacts, adaptation and vulnerability" (effekt, tilpasning og sårbarhet) – som ble publisert i fjor.

Hun var hovedforfatter for kapittel 13, "Poverty and livelihoods". Kapittelet handler om hvordan klimaendringer og eventuelle tiltak mot klimaendringer påvirker fattigdom og levekår. Dette var første gang det ble skrevet et eget kapittel om fattigdom og levekår i forbindelse med tilpasning til klimaendringene i en av FNs klimarapporter.

– Klima har dyptgripende konsekvenser og kan ikke skilles fra samfunn og folks levekår. Klimaendringer er mer enn et miljøspørsmål, det er del av fundamentale utviklingsproblem både i fattige og rike land, sa Eriksen da.

Den nære koblingen mellom fattigdom og bærekraftighet har vært og er tema i forskningen hennes. Les mer om arbeidet hennes for FNs klimarapport her.

Publisert - Oppdatert

Del på