NMBU-student med råd til Orkla om bærekraft

Av Kristine Løwe

Studentteamet som skal rådgi Orkla. Fra venstre: Lauren Guido, NMBU, Caroline Strømme, BI, Erlend Hjertø, Høyskolen Kristiania og Anette Gutterød, Høyskolen Kristiania.
Studentteamet som skal rådgi Orkla. Fra venstre: Lauren Guido, NMBU, Caroline Strømme, BI, Erlend Hjertø, Høyskolen Kristiania og Anette Gutterød, Høyskolen Kristiania.Foto: Faksimile

NMBU-student Lauren Guido ble valgt ut til et team med studenter som skal utrede og rådgi Orkla om hvordan selskapet kan bli mer attraktivt for unge forbrukere gjennom mer fokus på bærekraftige løsninger.

Gjennom Orkla Friends Fund har Orkla inngått samarbeid med The Innovation Effect (TIE), et ungt selskap som kobler studenter og selskaper med innovative prosjekter, og innovasjonsprogrammet Skills2Grow. Prosjektet har fått navnet «Young Sustainable Influence».

- Orkla kom til The Innovation Effect (TIE) fordi de hadde en utfordring: Hvordan kan Orkla bli mer attraktivt for den nye generasjonen av forbrukere gjennom å bli mer bærekraftige? TIE og Orkla engasjerte oss fire studenter til å drive forskning og løse dette problemet. Vi har alle ulik faglig og praktisk bakgrunn. Mitt såkalte kompetanseområde er "bærekraft", mens andre har bakgrunn innen temaer som næringsutvikling og innovasjon, forteller Guido, som tar en bachelorgrad i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU.

Nylig presenterte studentene arbeidet de har gjort til nå foran 200 forretningsledere under «Oslo Innovation Week». Studentteamet består av Lauren Guido, NMBU, Caroline Strømme, BI, Erlend Hjertø, Høyskolen Kristiania og Anette Gutterød, Høyskolen Kristiania.

Den britiske avisen The Guardian beskrev presentasjonen og prosjektet i en artikkel om hvordan en ny generasjon unge er mye mer miljøbevisste enn tidligere generasjoner. Til avisen sa Guido at det å jobbe i en organisasjon, men forbli uavhengig, setter deg i en mektig posisjon. "Mange tenker på store selskaper som de slemme gutta." Men å jobbe med bedriften kan gjøre endringer skje, legger hun til. "Vi kan være broen mellom dem og publikum."

Guido skriver nærmere om disse tankene i en bloggpost for Noragric bloggen.

«Bærekraft står høyt på agendaen i Orkla, og vi ønsker med dette innsiktsprosjektet å få nye perspektiver og idéer fra engasjerte studenter som er opptatt av temaet,» sier Arve Heltne SVP Orkla Marketing & Innovation i en egen sak om prosjektet på Orklas nettsider.

I saken heter det videre at prosjektet har en varighet på åtte uker, og hensikten er å kartlegge hva studenter, gründere og ulike oppstartsbedrifter tenker rundt Orklas framtidsscenario, «Young Sustainability Influence», og komme opp med forslag til løsninger basert på innsikten.

«Å samarbeide med «den nye generasjonen» skal bidra til at Orkla kan innovere mer treffsikkert og raskere i nye kanaler og markeder, for nettopp å treffe denne yngre målgruppen bedre enn hva vi gjør i dag,» sier Monica Skog Ravn, Nordic Marketing Director i Orkla Home and Personal Care i samme sak.

Under «Oslo Innovation Week» presenterte studentteamet sine foreløpige anbefalinger til Orkla, men understreket at utredningen deres ikke er avsluttet. Så langt har de foretatt en kvalitativ undersøkelse blant over 315 respondenter og intervjuet 20 studenter, en del av dem fra NMBU, og 10 oppstartsselskaper. Men studentene planlegger flere intervjuer før de konkluderer endelig.

I presentasjonen de ga under «Oslo Innovation Week» var noen av hovedanbefalingene som følger:

Viktige lærdommer fra forbrukere (målgruppen er under 30 år gammel):

1: Orkla bør skape kommunikasjonskanaler som gjør det enklere å lytte til forbrukerne
2: Forbrukerne tror at store bedrifter ikke har evnen til å være så bærekraftig som startups.
3: Forbrukerne ønsker at store bedrifter skal bli gjennomsiktige.
4: Studenter mener de ikke har råd til å leve en  bærekraftig livsstil fullt ut.

Hovedinnspill:

Mindre plastikk
Vise en ærligere tilnærming til bærekraft
Rimeligere sunne og bærekraftige produkter

Studenters anbefalinger for Orkla:

  • Vis at dere lytter til forbrukerne, og skap muligheter for å lytte til flere av dem
  • Sett større fokus på å fortelle oss hvor maten kommer fra

  • Bruk ny teknologi + bærekraftig emballasje

Publisert - Oppdatert

Del på