NMBU skal lede EU-finansiert prosjekt om politireform

Av Kristine Løwe

Nytt Horisont 2020-prosjekt skal forske på politireform i post-konfliktområder som Afghanistan.

«Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform,» er tittelen på det nye, EU-finansierte Horisont 2020-prosjektet NMBUs Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) skal lede.

Det internasjonale prosjektet får fem millioner euro (rundt 46 millioner norske kroner) i EU-finansering over en periode på fem år, og vil utføres sammen med en rekke samarbeidspartnere.

Blant de partnerne i prosjektet som får betydelige midler i prosjektet er Politihøgskolen, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og University of Durham. Noragric-forsker og førsteamanuensis Ingrid Nyborg skal lede prosjektet, og Noragic vil ha en koordinator-rolle i prosjektet.   

- Vi koordinerer hele prosjektet og fem av Noragrics egne forskere er involvert i prosjektet. Vi disponerer også i underkant av halvparten av midlene i prosjektet, sier Nyborg.

Når sivilsamfunnet ikke stoler på politiet

- Vi har jobbet med dette sammen med Politihøgskolen siden 2009, basert på erfaringer fra blant annet Pakistan og Afghanistan. I disse landene har politiet veldig lite kontakt med lokalsamfunnet, og er litt for militærbasert. Lokalsamfunnet og politiet stoler ikke på hverandre. I flere av landene vi skal forske på har lokalsamfunnet heller ingen tillit til regjeringen, forteller hun.

I disse post-konflikt samfunnene trenger lokalbefolkningen og politiet å finne nye måter å snakke sammen på.

“Utfordringene i internasjonal politireform-assistanse er formidabel. Konvensjonell ovenfra-og-ned institusjonell reform har vist seg å verken være effektiv eller bærekraftig. Community-basert politiarbeid (COP) virker lovende, men evalueringer har pekt på mangel på dybde-forståelse av relasjonene mellom politiet og lokalsamfunnet,” heter det blant annet i prosjektbeskrivelsen.

- Den "norske måten" 

- På mange måter kan du si at “Community-based” politiarbeid er den norske måten å drive politiarbeid på. Men våre norske samarbeidspartnere synes forskningen vi skal gjøre også er relevant for norske forhold som en følge av en mindre homogen befolkning, transnasjonale problemstillinger og kriminelle nettverk, sier Nyborg.

Forskningsarbeidet skal også se på hvorvidt informasjonsteknologi (IKT) kan være et nyttig hjelpemiddel for å bedre dialog mellom politiet og lokalsamfunnet i de berørte områdene.  

Prosjektet vil studere sosial-, kulturell- og menneskelig sikkerhet, juridiske og etiske dimensjoner av COP ved å knytte sammen sosial og teknologisk forskning for å forstå hvordan innbyggerne og politiet kan utvikle bærekraftige relasjoner med bruk av IKT.

Områdene som inngår i prosjektet inkludere land i Sørøst-Asia, Sørøst-Europa, Afrika og Mellom- og Sør-Amerika (deriblant Afghanistan, Pakistan, Somalia, Kenya, Guatemala og El-Salvador).

Publisert - Oppdatert

Del på