Bruker Virtual Reality for å ivareta kulturarv i konfliktsoner

Av Kristine Løwe

NMBU-forsker med presentasjon for FN om nyskapende bruk av Virtual Reality i Palestina.

Kan man bruke Virtual Reality som et verktøy for fred og bevaring av kulturminner?

Ja, til det og mere til mener NMBU-forsker Ramzi Hassan, som nylig var invitert av FN til å snakke om de nyskapende måtene han har brukt Virtual Reality i Palestina. Hassan er førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU, og grunnlegger og daglig leder for NMBUs  Virtual Reality Lab (VR-Lab).

Bruker VR til å gjenskape kulturarv digitalt

Under de Forente Nasjoner (FNs) internasjonale medieseminar om fred i Midtøsten nylig, holdt Hassan en presentasjon om hvordan han blant annet har brukt Virtual Reality-teknologi som et verktøy til å dokumentere kulturarv og historisk viktige landskaper i Palestina. Kunstig virkelighet eller virtuell virkelighet (etter det engelske virtual reality), ofte forkortet VR, er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet

Et av Hassans prosjekter er nemlig å bruke forskjellige former for VR til å ivareta og øke bevisstheten om kulturarv i krigsherjede områder som Palestina.

Under sine besøkt til området syntes han det var deprimerende å se i hvor stor grad kulturarv og historiske steder ble forsømt.

Derfor søkte han om og fikk økonomisk støtte fra Verdensbanken til å bruke VR for å rekonstruere disse landskapene virtuelt og lære opp lokale krefter til å bruke teknologien. I år brukte han også  sommerferien sin til å undervise ved Birzeit University, Ramallah, for å lære opp flere i hvordan denne teknologien kan utnyttes.

Vil ivareta viktig kulturarv for fremtiden

- De kjemper om landet der og jeg er redd for at de en dag vil våkne opp og finne ut at det ikke er noe å kjempe for lenger. De tar ikke vare på landskapet for fremtidige generasjoner, sier han.

Han er selv opprinnelig fra Palestina men har jobbet som forsker i Norge og Nederland mye av sitt voksne liv.

Hassan har bygget opp og leder en egen Virtual Reality-lab på NMBUs Campus Ås, og arbeidet på Vestbredden er bare en av flere måter han bruker denne teknologien.

Som forsker jobber han med hvordan teknologi som VR, 3D og droner kan brukes til planlegging, design og konservering (av byer, regioner og landskap, historiske minnesmerker, kulturarv osv.) – og i undervisning.

«Kulturminnene i Palestina forsvinner med større hastighet enn vi er i stand til ikke bare å gjenopprette dem, men også å dokumentere dem. Gamle historiske landskap, spredt rundt i Palestina, er påminnelser og bevis på en lang og rik kulturhistorie. Men de fleste av disse områdene er i forfall. Det finnes dessuten ingen klare, profesjonell planleggingsstrategier for å ta vare på dem,» påpeker Hassan.

Ramzi Hassan under FN-seminaret om fred i Midtøsten i Sør-Afrika nylig.
Ramzi Hassan under FN-seminaret om fred i Midtøsten i Sør-Afrika nylig. Foto: Privat

Rekonstruerte historisk palass i ruiner digitalt

Ved Hisham Palace i Jeriko identifiserte de arkeologiske utgravningene ruinene som et palasskompleks bygget under Umayyad-perioden i første halvdel av det åttende århundre e.Kr. [17].

Hassan organiserte et team av historikere, arkitekter, planleggere, arkeologer og 3D-modellbyggere til å rekonstruere Hisham Palace digitalt. Rekonstruksjons- og modelleringsprosessen gikk gjennom et sett av stadier: datainnsamling, stedsanalyse, opprettelse av et digitalt 3D-bibliotek av prosjektkomponenter, 3D-modellering av området og modellbygging. Se en video fra arbeidsprosessen her:

Ved avansert bruk av VR-teknologi, er det nå, etter at videoen over ble laget, mulig å «besøke» og leve deg inn i den digitale rekonstruksjonen av dette palasset digitalt, og å teleportere til ulike deler av palasset.

Virtual Reality kan brukes til langt mer enn dataspill

- Jeg bruker VR i prosjektene mine fordi det gir oss så mange muligheter. Denne teknologien har massevis av forskjellige bruksområder, ikke bare for dataspill, men for mange andre formål. Den gjør det mye enklere for oss som landskapsplanleggere å få tilbakemeldinger fra folk om forskjellige geografiske områder uten å reise dit fysisk. Denne typen mobil VR-utvikling gir virkelig en ny verden, sier han.

Slik han ser det kan det å bruke VR-teknologi for å bevare og øke bevisstheten om kulturminner, slik de gjorde for Hisham Palace, være av avgjørende betydning all den tid det ikke finnes strategier for og ressurser til å ta vare på historiske landskap i Palestina. Teknologien kan bidra til å bevare, dokumentere, kunne tolke eller gripe inn, utdanne, øke offentlig bevissthet og skape økt turisme knyttet til den betydelige verdien av lokal kulturarv i området.

- Vårt eksperiment representerer et banebrytende prosjekt i Palestina, og resultatene våre kan inspirere andre mulige bruksområder for VR-teknologi. Dessuten, i konfliktregioner som Palestina bør det være store muligheter for å bruke VR til å presentere og kommunisere fortiden – og gjennom det gi offentligheten modeller som gjenspeiler de dominerende ideologiene og den kulturelle arven, konkluderer han.

Etter hans mening er det visuelle landskapet og kulturminner i Palestina svært viktig av hensyn til identitet, miljømessig integritet og økonomisk utvikling. Les mer i den engelske versjonen av saken her.

En tidlig skisse i arbeidet med å rekonstruere Hisham Palace digitalt.
En tidlig skisse i arbeidet med å rekonstruere Hisham Palace digitalt. Foto: Privat

Publisert - Oppdatert

Del på