Studieveiledere

De kan alle nås på e-posten studieveileder-mina@nmbu.noSend dem en e-post dersom du har noen spørsmål! 
 

Studieveileder Espen Arestøl:

– Jeg er ansvarlig for studieprogrammene i økologi og naturforvaltning, naturforvaltning, naturbasert reiseliv og ecology (masterprogrammet i økologi). 

Studieveileder Per-Fredrik Rønneberg Nordhov:

 

– Jeg er ansvarlig for ettårig grunnstudium, og studieprogrammene i miljø og naturressurser.  

Studieveileder Brage Monsen:  

– Jeg er ansvarlig for studieprogrammene i skogfag og fornybar energi. 

Published 11. mai 2021 - 15:45 - Updated 11. mai 2021 - 15:55