BIOTOUR - fra stedsbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien

BIOTOUR - fra stedsbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien

BIOTOUR ledes av Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), hvor Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) har ansvar for ressurs- og produktanalyser (arbeidspakke 2). Prosjektet utforsker betingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

prosjekt

Om/Mål