Økologiske skolehager og bærekraftig læring (VU-PPSK200)

Kurset er aktuelt for lærere, barnehageansatte, SFO-medarbeidere, personer med sosialpedagogisk og helsefaglig kompetanse, gårdbrukere og andre som ønsker å lære mer om bruk av hage og gård som arena for læring og utvikling i barnehage, skole og sosial- og helsefaglig virksomhet.

Emnet er avlyst for studieåret 2024-25.

Påmeldingsfrist

Emnet er avlyst for studieåret 2024-25.

Oppstartsdato

Emnet er avlyst for studieåret 2024-25.

Studiepoeng

15

Pris

18 000,-

Skolehage ved Gartneriet på Bygdøy
Skolehage ved Gartneriet på Bygdøy Foto: Mathias Lehrmann

Om kurset

Institutt for lærerutdanning på Ås har tilbudt videreutdanningskurset på Gartneriet på Bygdøy i en årrekke. Kurset legger vekt på hvordan veien fra jord til bord i skolehagen kan brukes til læring av skolefag, til personlig utvikling og til nærmere og dypere forståelse av grunnleggende livssammenhenger. I kurset skal deltakerne utvikle et økologisk hageprosjekt over to sesonger orientert mot og anvendt av barnehagebarn, skoleelever eller andre aktuelle brukergrupper. Kurset tar for seg hvordan aktiviteter i hagen kan brukes for å legge til rette for læring og utvikling, både praktisk og teoretisk, pedagogisk og didaktisk.    

I arbeid med en økologisk hage blir bærekraftige prinsipper konkrete og håndterlige. Det dreier seg om å pleie og høste fra naturen, å ta vare på naturen og å ta vare på hverandre i omsorgsfull samarbeidslæring i hagen.

Opplevelsen av at avfall kan bli til hagens viktigste ressurs i komposthaugen, at man kan legge til rette for et biologisk mangfold og samtidig høste av naturens produkter, er grunnleggende for å gi barn og ungdom håp og redskaper for forandring. Kontakt med naturen, fysisk aktivitet og matlaging som grunnlag for en sunn ernæring er også viktige aspekter av arbeidet som kan bidra til en bærekraftig og helsefremmende livsstil. I Inn på Tunet og Grønn omsorg har kontakten med grunnleggende livsprosesser i den økologiske hagen betydning for livskvalitet og helbredelse. 

 • De pedagogiske, didaktiske, praktiske og organisatoriske sidene ved opparbeiding og drift av et sosialpedagogisk hageprosjekt (skolehage, barnehage, terapihage). 

  Relevante temaer i videreutdanningskurset:

  • Analyse av skolens/gårdens/barnehagens fysiske omgivelser
  • Øvelser: opptegning, praktiske øvelser, pedagogiske øvelser
  • Økologisk hagebruk, hvorfor økologisk?
  • Året rundt i hagen: Kompostering, jordforbedring, oppal, forskjellige plantekulturer
  • Sunn mat rett fra skolehagen: Råkost, salater, supper, desserter
  • Elevbedrifter, foreldredugnader
  • Konservering og foredling av hagens produkter
  • Kultivering av skolens/barnehagens/gårdens uteområder
  • Utviklingspsykologi: egnete aktiviteter for ulike aldersgrupper
  • Yrkes- og aktivitetsanalyse som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tilretteleggelse for brukergruppers læring og utvikling
  • Perspektiver på læring og utvikling ut fra aktiviteter i skolehagen
  • Skolehagens mulighet og betydning for å møte aktuelle behov i dages samfunn, for eksempel utvikling av identitet gjennom urbant landbruk     
  • Hagebruk som en terapeutisk eller pedagogisk aktivitet

  På hver samling blir det foredrag, praktiske øvelser i Gartneriets virksomheter, etterlesninger med utgangspunkt i deltakernes erfaringer og presentasjoner av prosessen i de enkelte hageprosjektene. 

 • Emnet overlapper med VU-PPSK210 (Videreutdanning i tverrfaglig undervisning med skolehage som læringsarena), som vektlegger hvordan skolehage kan være utgangspunkt for tverrfaglige prosjekter i skolen og bidra til at skolehagen kan bli en varig læringsarena ved bruk av prinsipper fra hel-skole tilnærming (Wals og Mathie, 2022), gjennom empirisk og fagfellevurdert litteratur om skolehagedidaktikk og uteundervisning. I dette emnet (VU-PPSK200) utvikler deltakerne et konkret hageprosjekt med praktiske eksempler og veiledning. Videre fokuseres det på hvordan kursdeltakerne kan legge til rette for læring og utvikling for relevante brukergrupper gjennom aktiviteter i hagen. Kurset gir innføring i skolehagepedagogikk og -didaktikk. Samlingene i VU-PPSK200 gjennomføres i Gartneriet på Bygdøy Kongsgård, og samlingene i VU-PPSK210 gjennomføres digitalt samt i Vitenenga på NMBU.  

 • De tre første samlingene holdes på Gartneriet på Bygdø Kongsgård med  allsidig økologisk hagebruk som omfatter en stor kjøkkenhage, frukt- og bærhage, urte- og blomsterhager. Produktene brukes i kafeen i veksthuset. I Gartneriet  er folk i arbeidstrening og i gartnerpraksis. Kurslokalene er i veksthuset og i fyrhuset.

  • Emnet er avlyst for studieåret 2024-25.
  • 1. samling: 8.-10. april 2024
  • 2. samling: 23.-25. september 2024
  • 3. samling: 24.-26. mars 2025
  • 4. samling: 23.-25. august 2025

 • Minimum 80 % deltakelse på samlinger.

 • Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Hvis du består eksamen, får du 15 studiepoeng fra NMBU. Eksamen gjennomføres som dokumentasjon av et selvstendig arbeid knyttet til utvikling av visjoner og mål, planlegging, gjennomføring og evaluering av eget hageprosjekt. Du må ha møtt til minst 80 % av kurset for å kunne gå opp til eksamen.

  Du må ha generell studiekompetanse for å kunne ta eksamen. Hvis du mangler generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Les mer om realkompetansevurdering her, eller kontakt NMBUs Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf. 67230300. 

  Hvis du gjennomfører minst 80 % av kurset uten å avlegge eksamen, vil du få utstedt et kursbevis. 

 • Emnet er avlyst for studieåret 2024-25.

  Påmelding er bindende. Hvis du melder deg av etter påmeldingsfristen og innen 31. mars 2024, må du betale en avgift på kr 5 000. Hvis du melder deg av etter 31. mars 2024, eller ikke møter opp, vil du belastes for full avgift. Vi tar forbehold om at det er tilstrekkelig antall påmeldte til at kurset kan holdes.

  Frist for å søke stipend- eller vikarordning hos Udir er 1. mars. http://www.udir.no/videreutdanning 

 • Pris: Kr 18 000.

  Kursavgiften dekker fire samlinger, inkludert kursmateriell. I tillegg må du regne med kostnader knyttet til måltider i løpet av kursdagene. Måltidene er en obligatorisk del av kurset og er basert på økologiske råvarer. Du må selv sørge for overnatting.

 • NMBU-ansatte

  Eksterne

  Annikken Jøssund: Prosjektleder i Økologisk Norge med «Dyrk framtida – flere skolehager i Norge». Har tidligere jobbet med urbant landbruk, andelslandbruk og som skolehagelærer.

  Ane Johnsen: Pedagog med fordypning i praktisk-estetiske fag. Tidligere ansatt i skolehagesatsningen «Dyrk framtida», og innen urban birøkt. Jobber i dag som driftsleder hos en grønnsaksprodusent.

 • Faglige spørsmål kan rettes til emneansvarlig Erling Krogh.

  Administrative spørsmål kan rettes til:

  Per Braarød Østby
  Tlf 67 23 03 00
  per.ostby@nmbu.no