Biotour

Naturbasert reiseliv

BIOTOUR nyheter

Den 24. oktober arrangerer BIOTOUR seminar om forsking på naturbaserte reiselivsopplevingar.

BIOTOUR-seminar i oktober

Merk deg datoen 24.oktober! BIOTOUR-prosjektet er halvvegs og arrangerer seminar om splitter ny forsking på verdifulle opplevingar i det naturbaserte reiselivet.

Om BIOTOUR

  

Om oss

BIOTOUR er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i bioøkonomien. Potensialet for videre vekst er stort. Mangfoldet er blitt større, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi. Derfor trengs det mer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørselsstrukturer, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse.

Hovedmålsetningen er å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

BIOTOUR på 1-2-3:

Følg oss også på bloggen om fremtidens naturbaserte reiseliv.

Her kan du melde deg på BIOTOURs nyhetsbrev.

For tilgang til BIOTOURs intranett (krever innlogging), klikk her.

BIOTOUR har også en egen nettside på engelsk, primært rettet mot forskere. For tilgang klikk her.

 BIOTOUR has an english website. For access, please click here.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: 
Peter Fredman
+ 47 67 23 16 52

Nestleder:
Jan Vidar Haukeland
+ 47 67 23 17 17 / 926 30 190

Kommunikasjon og administrasjon:
Gunn Evy Auestad
Phone: + 47 926 84 115

Følg oss på sosiale medier