Biotour

Biotour

BIOTOUR nyheter

Sluttrapport om BIOTOUR-prosjektet er nå tilgjengelig

Sluttrapport om BIOTOUR-prosjektet er nå tilgjengelig

BIOTOUR-prosjektet, From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bioeconomy, har analysert nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2016 – 2021 og her kan du lese sluttrapporten. 

Norske faktaark om hovedfunnene i BIOTOUR-prosjektet

Norske faktaark om hovedfunnene i BIOTOUR-prosjektet

BIOTOUR-prosjektet er nå inne i sluttfasen. I fire år har vi forsket på nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. Mange av av hovedfunnene våre er publisert i den vitenskapelige antologien «Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From place-based resources to value-added experiences» som kan  bestilles fra Edward Elgar Publishing. Vi har også oppsummert de mest sentrale funnene i denne boken på fem lettleste norske faktaark. 

Om BIOTOUR

  

Om oss

I denne filmen kan du få vite mer om de viktigste funnene fra BIOTOUR-prosjektet:

BIOTOUR utforsker nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Det er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i bioøkonomien. Potensialet for videre vekst er stort.

Mangfoldet er blitt større, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi.

Derfor trengs det mer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørselsstrukturer, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse.

Følg BIOTOUR på Facebook. 

Her kan du melde deg på BIOTOURs nyhetsbrev.

Følg forskernes arbeid via bloggen om fremtidens naturbaserte reiseliv.

BIOTOURS intranett. (krever innlogging)

 BIOTOUR has an english website. For access, please click here.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Høgskoleveien 12, 1430 Ås

Prosjektleder:
Peter Fredman
+ 47 67 23 16 52

Nestleder:
Jan Vidar Haukeland
+ 47 926 30 190

Kommunikasjon og administrasjon:
Nikoline Hambro Dybsand
+47 48405877

Foto
Håkon Sparre

Følg oss på sosiale medier