Biotour

Biotour

BIOTOUR nyheter

BIOTOUR prosjektet

BIOTOUR prosjektet

BIOTOUR-prosjektet, From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bioeconomy, har analysert nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2016 – 2021. Det var organisert i fem integrerte arbeidspakker; naturbasert reiseliv i den norske bioøkonomien, ressurs- og produktanalyser, markedsanalyser, aktører og reiselivsledelse, og innovative løsninger. Feltarbeid og datainnsamling har vært internasjonalt, nasjonalt og regionalt i Varanger, Trysil og Indre Hardanger.

Sluttrapport om BIOTOUR-prosjektet er nå tilgjengelig

Sluttrapport om BIOTOUR-prosjektet er nå tilgjengelig

BIOTOUR-prosjektet, From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bioeconomy, har analysert nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2016 – 2021 og her kan du lese sluttrapporten. 

Om BIOTOUR

  

Om oss

I denne filmen kan du få vite mer om de viktigste funnene fra BIOTOUR-prosjektet:

BIOTOUR utforsker nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Det er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i bioøkonomien. Potensialet for videre vekst er stort.

Mangfoldet er blitt større, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi.

Derfor trengs det mer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørselsstrukturer, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse.

Følg BIOTOUR på Facebook. 

Her kan du melde deg på BIOTOURs nyhetsbrev.

Følg forskernes arbeid via bloggen om fremtidens naturbaserte reiseliv.

BIOTOURS intranett. (krever innlogging)

 BIOTOUR has an english website. For access, please click here.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Høgskoleveien 12, 1430 Ås

Prosjektleder:
Peter Fredman
+ 47 67 23 16 52

Nestleder:
Jan Vidar Haukeland
+ 47 926 30 190

Kommunikasjon og administrasjon:
Nikoline Hambro Dybsand
+47 48405877

Foto
Håkon Sparre

Følg oss på sosiale medier