Biotour

.
BIOTOUR - fra stedsbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien

BIOTOUR nyheter

.

Seminar 20.10: Naturbasert og bærekraftig reiseliv

2017 er FN-året for bærekraftig turisme for utvikling. Hvordan skape et bærekraftig reiseliv som ivaretar norsk natur og bidrar til en positiv utvikling for lokalsamfunn og næringsliv? 

Om oss

BIOTOUR er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i bioøkonomien. Potensialet for videre vekst er stort. Mangfoldet er blitt større, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi. Derfor trengs det mer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørselsstrukturer, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse.

Hovedmålsetningen er å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

For tilgang til BIOTOURs intranett (krever innlogging), klikk her.

BIOTOUR har også en egen nettside på engelsk, primært rettet mot forskere. For tilgang klikk her.

BIOTOUR has an english website. For access, please click here.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: 
Peter Fredman
+ 47 67 23 16 52

Nestleder:
Jan Vidar Haukeland
+ 47 67 23 17 17/92 63 01 90

Kommunikasjon og administrasjon:
Liv Røhnebæk Bjergene
Phone: + 47 99 79 71 13

Følg oss på sosiale medier