Aktuelt

Fulgte gründerdrømmen, gir NRK gode råd

Fulgte gründerdrømmen, gir NRK gode råd

Tidligere NMBUer Åsmund Møll Frengstad har våget å satse på gründerdrømmen. Hør hans råd fire onsdager framover i Forbrukerinspektørene på NRK 1 kl. 20.25.

En fortelling om maten

En fortelling om maten

Idealet om at maten ikke skal være industriprodusert, prosessert eller produsert ved bruk av kjemikalier, er antivitenskapelig og reaksjonært, og svært uheldig for moderne matproduksjon.

Dette er en av de mest innflytelsesrike artiklene

Dette er en av de mest innflytelsesrike artiklene

Artikkelen “Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes” er rangert som en av de mest innflytelsesrike vitenskapelige artiklene i 2015. 

Juleribba blir mer miljøvennlig

Juleribba blir mer miljøvennlig

Hver jul fortærer vi nordmenn om lag 6500 tonn med svineribbe. Grisen fôres i dag hovedsakelig opp på importert soya som proteinkilde. Nå skal også grisen bli mer miljøvennlig.

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Generelt spiller norske husdyr og norskprodusert en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Fjørfekjøtt, levende gris og fjørfe er unntakene.

Et grønt skifte fra Paris

Et grønt skifte fra Paris

Det grønne skiftet ble årets nyord. Lørdag ble 196 land enige om en klimaavtale som skal gjelde fram til 2020, og forbedres hvert femte år. Foreløpig er imidlertid spriket mellom løfter og mål stort.

Norsk hestekraft i off road race

Norsk hestekraft i off road race

Den gamle styrkeprøven Skeid er igjen tatt i bruk blant våre nasjonale hesteraser - en historisk kappestrid hvor hestene får vist det de er gode på, i hodet og i terrenget.

Nytt prosjekt: Aktiviteter for personer med demens

Nytt prosjekt: Aktiviteter for personer med demens

Behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens er økende. Nå skal alle aspekter ved et slikt tilbud forskes på.

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Professor Peter Fredman og kolleger har fått bevilget 35 millioner kroner til et forskningsprosjekt på naturbasert turisme og dens plass i den nye bioøkonomien.

Landets første professor i skatteøkonomi

Landets første professor i skatteøkonomi

Annette Alstadsæter begynner som professor ved Handelshøyskolen, NMBU og blir da landets første professor i skatteøkonomi.

Pengedryss over forskertalenter og nye NMBU-prosjekter

Pengedryss over forskertalenter og nye NMBU-prosjekter

NMBUs forskere hevder seg enda bedre i år enn i fjor i årets tildeling av Fri prosjektstøtte.

Tar kontrollen på flomvannet

Tar kontrollen på flomvannet

I årene som kommer vil det falle mer og kraftigere regn. Med innovative løsninger kan ledningsnett og renseanlegg utnyttes optimalt og spare både miljø og økonomi.

Professor kritisk til oppdrettsnæringen

Professor kritisk til oppdrettsnæringen

NMBU-professor Trygve Poppe mener deler av oppdrettsnæringen retter for mye negativ energi mot forskere og forvaltning. 

Kompetanseløftet 2020: Storsatsing med avfallsbransjen

Kompetanseløftet 2020: Storsatsing med avfallsbransjen

Avfalls- og gjenvinningsbransjen setter i gang et stort kompetanseløft som NMBU er en integrert del av.

Naturen: De fattiges forsikring

Naturen: De fattiges forsikring

Å bevare skog er ikke bare viktig for å binde karbon og for biodiversitet. For mange fattige familier utgjør høsting av naturressurser opp mot én tredel av deres inntektsgrunnlag.

Bli diplombaker via nettet

Bli diplombaker via nettet

NMBU utvikler en pool med digitale læringsressurser som skal komme ulike bransjer i matsektoren til gode. Først ute er bakerne, som nå kan ta diplomutdanning via nettet.

 

Statsbudsjettet for NMBU

Statsbudsjettet for NMBU

Den politiske dragkampen om budsjettet sikret åtte millioner kroner til et nytt forskningssenter, Search, på Høyland i Sandnes. - En gledelig tildeling, sier NMBUs rektor Mari Sundli Tveit.

Roboter fra NMBU besøker Brasil

Roboter fra NMBU besøker Brasil

Roboten Doris med flere reiser i prominent selskap med blant andre kronprinsen, næringsministeren, rektor og forskere ved NMBU.

Terroren i Paris

Terroren i Paris

Det er med sjokk og dyp sorg vi er vitne til at Frankrike og Paris igjen er offer for terrorangrep. NMBU ønsker å uttrykke vår støtte og sympati med våre 42 franske studenter, med ansatte og med deres familier.

Nasjonale grenser vanskeliggjør overvåking av internasjonale bjørner

Nasjonale grenser vanskeliggjør overvåking av internasjonale bjørner

Ny forskning viser at bjørner som krysser landegrenser kan føre til sterkt overdrevne estimater av hvor store bestandene er.

Fra forskning til ny næring

Fra forskning til ny næring

Hvilke muligheter gir satsing på forskning og utvikling for å styrke norsk matproduksjon, utvikle nye produkter og utvikle bioøkonomien som en fremtidsnæring? Seminar 10. november i Vitenparken.

Møt årets vinnere av Yara-stipend

Møt årets vinnere av Yara-stipend

NMBU og Yara Norge samarbeider om en stipendeordning hvor fire dyktige NMBU-studenter mottar 50 000 kroner hver i arbeidet med sine masteroppgaver. Møt årets studenter!

NMBU støtter flyktningdugnad og minner om innsamling

NMBU støtter flyktningdugnad og minner om innsamling

NMBU stiller seg bak UIOs initiativ til akademisk dugnad for at flyktninger kan bruke eller gjøre ferdig sin høyere utdanning i Norge – og oppfordrer til å fortsette å gi til mennesker på flukt.

Tettere samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Tettere samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Ser på muligheter for tettere kontakt mellom NMBU og regionalt næringsliv.

72 millioner til flåttforskning

72 millioner til flåttforskning

Forskningsprosjektet skal blant annet utvikle nye vaksiner og bedre behandling.

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Høsten 2004 ble mange tusen bergensere smittet av parasitten Giardia. Hundeeierne fikk skylden. Nå er teorien tilbakevist.

Oppdag hjarteinfarkt på førehand

Oppdag hjarteinfarkt på førehand

Tenk deg at eit hjarteinfarkt under utvikling kan oppdagast ved å kombinere EKG med matematiske utrekningar. 

Lærdommer fra Amazonas

Lærdommer fra Amazonas

Pirres nysgjerrigheten din gjennom helgens TV-aksjon og du får lyst til å lære mer om urfolks rettigheter? På nyåret starter et nytt kurs i Indigenous rights and politics.

Ny rapport: Økt hogst - større krav til skogvern

Ny rapport: Økt hogst - større krav til skogvern

NMBU og NINA har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå.

Alternative læringsarenaer kan øke realfagsinteresse

Alternative læringsarenaer kan øke realfagsinteresse

Nytt doktorgradsarbeid argumenterer forat smart bruk av alternative læringsarenaer kan styrke læringsutbytte.

Ti ting du ikke visste om katten

Ti ting du ikke visste om katten

Katten kan oppleves som et litt mystisk dyr som det ikke er så lett å forstå seg på. Den er en spennende dyreart med mange egenskaper som ikke er så godt kjent, sier professor Bjarne O. Braastad ved NMBU.

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

– Den viktigste fredsprisen på mange år

– Den viktigste fredsprisen på mange år

Det sier Stig Jarle Hansen ved Noragric, som har studert brorskapet i Tunisia.

Jubler for Foods of Norway

Jubler for Foods of Norway

8. oktober var det avspark for Foods of Norway. – Jeg er så stolt og glad, sa NMBU-rektor, Mari Sundli Tveit.

Statsbudsjettet - kunne gjort enda mer for grønt skifte

Statsbudsjettet - kunne gjort enda mer for grønt skifte

– Det er flott at regjeringen har lagt fram et ekspansivt forskningsbudsjett med satsing, men budsjettet kunne lagt enda bedre til rette for grønn omstilling, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Sider