Verdens matfat trues av klimaendringer og konflikter

Av Eivind Norum

Bildet er fra paneldebatten. Fra venste: NMBU rektor Curt Rice, Lise Albrechtsen fra Utenriksdepartementet (Norge) UD, Jennifer Joy West ved NMBU Noragric og  USAs spesialutsending for global matsikkerhet, Cary Fowler.
Bildet er fra paneldebatten. Fra venste: NMBU rektor Curt Rice, Lise Albrechtsen fra Utenriksdepartementet (Norge) UD, Jennifer Joy West ved NMBU Noragric og USAs spesialutsending for global matsikkerhet, Cary Fowler. Foto: Eivind Norum

Matsituasjonen er alvorlig for flere hundre millioner mennesker.  Og klimaendringene skaper store utfordringer for jordbruk over store deler av verden.

Det var en alvorsfull og viktig samfunnsdebatt om matsikkerhet som ble reist da USAs spesialutsending for global matsikkerhet gjestet NMBU. Cary Fowler er tidligere NMBU-professor og holdt et gjesteforedrag ved universitetet. Tematikken var krig, klima og mat.

 – Klimaendringer endrer også alt for jordbruket, poengterte en engasjert Fowler under mandagens foredrag på NMBU.

USAs spesialutsending for global matsikkerhet, Cary Fowler besøkte NMBU 5. desember.
USAs spesialutsending for global matsikkerhet, Cary Fowler besøkte NMBU 5. desember. Foto: Eivind Norum

 Jordkvaliteten forringes

Den tidligere NMBU-professoren pekte på at prognoser for framtidig matproduksjon ikke tar tilstrekkelig hensyn til påvirkning fra klimaendringer.

 – Hvis vi ikke tilpasser landbruksplantene våre til klimaendringer, vil vi ikke kunne møte etterspørselen.

 Han pekte videre på nødvendigheten av tiltak både over og under bakken. Forringet jord uten næring gir ikke grunnlag for matproduksjon. Uten planter blir det heller ikke ny næring for jorda.

 – Matproduksjonen rammes av temperaturstigninger. Erosjon vil øke. Der er ikke noe liv uten god jord. 

 Fowler er urolig over at avlinger blir dårligere og at matproduksjonen rammes av eksempelvis tørke eller flom.  Og det er heller ikke slik at klimaendringene uten videre vil legge til rette for at det kan bli økt matproduksjon i nord, og dermed erstatte tapt matproduksjon i sør.

 UD vil ha samarbeid

Til stede var også spesialutsending for matsikkerhet og klimaendringer Lise Albrechtsen fra Utenriksdepartementet (Norge) UD. Albrechtsen la vekt på at Norges utviklingspolitikk skal være kunnskapsbasert og priste samarbeidet med NMBUs fagmiljøer.

 – Jeg inviterer Ruth til å gi oss en brief, sa Albrechtsen som en direkte respons på at NMBUs professor Ruth Haug kom med innspill fra salen blant annet om at bønder i enkelte områder i Afrika ikke har råd til å beholde jordene sine.

Lise Albrechtsen fra Utenriksdepartementet (Norge) UD. Albrechtsen trakk frem godt samarbeid med NMBUs fagmiljøer.
Lise Albrechtsen fra Utenriksdepartementet (Norge) UD. Albrechtsen trakk frem godt samarbeid med NMBUs fagmiljøer. Foto: Eivind Norum

NMBUs fagkompetanse viktig

I den nye strategien til NMBU er det lagt vekt på at universitetet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag. I sin velkomsthilsen til Cary Fowler orienterte rektor Curt Rice om at universitetets mange ansatte og studenter er svært opptatt av klimaendringer og hvordan det påvirker alt liv på jorden.

  – Vi ser også at krig gir matmangel noen steder og økonomisk vekst andre steder. Det er et etisk dilemma sa Rice.

 Han la også vekt på at fagkunnskapen og historien som NMBU har gjør at NMBU har en mulighet til å være en viktig bidragsyter for en mer bærekraftig fremtid og en bedre matsikkerhet.   

 Hva kan et universitet gjøre?

Instituttleder ved Jennifer Joy West ved Noragric trakk frem en rekke måter et universitet og forskning kan bidra til mer bærekraftige matsystemer. Blant annet viste hun til at det er behov for uavhengig og kritisk forskning på landbruk og utviklingspraksis og politikk.  Hun forklarte også at god innsikt i småbønders ulike behov og muligheter er viktig. Hun la også vekt på at forskningsbasert undervisning over landegrensene og økt institusjonssamarbeid med universiteter i sør vil være en fornuftig tilnærming.

 Glad for å være på NMBU

Selv om Cary Fowler er USAs spesialutsending for global matsikkerhet, har han sterke bånd til universitetet hvor han tidligere har jobbet.

– Det er godt å være blant kjente igjen. Takk for at jeg fikk komme til NMBU, sa Fowler.

God dialog om viktige tema.
God dialog om viktige tema. Foto: Eivind Norum

Fakta

Bakgrunn

USAs spesialutsending for global matsikkerhet, Cary Fowler besøkte NMBU 5. desember i regi av den nye bærekraftsarenaen om bærekraftige matsystem. Fowler er tidligere NMBU professor og er kjent som frøhvelvets far. Matsikkerhet har aldri stått høyere på den internasjonale agendaen enn nå. Russlands invasjon av Ukraina, kjent som Europas kornkammer forverret en allerede kritisk situasjon.

Les også saken om Krig, klima og mat.

Les mer om NMBUs Bærekraftsarena for bærekraftige matsystemer her

Vil du vite mer om NMBUs Bærekraftsarenaer? Klikk her.

Se hele foredraget her:[video:https://www.youtube.com/watch?v=BHt_C629pZs]

Publisert - Oppdatert

Del på