Monica Vestvik

Monica Vestvik

Seniorrådgiver

 • Studieadministrasjon, LANDSAM

Videreutdanning i praktisk endringsledelse, NMBU/Handelshøyskolen (5 studiepoeng)
Videreutdanning i Prosjektledelse, Universitetet i Sør-Øst Norge (7,5 studiepoeng)
Veiledningspedagogikk for studieveiledere (10 studiepoeng)
Coaching-kurs for studieveiledere

Master in Geography of Third World development, University of London
Mellomfag i Geografi, Universitetet i Oslo
Mellomfag i Sosialøkonomi, Universitetet i Oslo
Miljøvern og forvaltning, Senter for Utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

 

  • Studieveiledning og studiekoordinering innen: 5-årig master i By- og regionplanlegging og 2-årig master i Landscape Architecture for Global Sustainability
  • Prosjektleder for sensur-prosjektet ved LANDSAM
  • Sekretær for programråd
  • Sekretær for Studieutvalget ved LANDSAM
  • Studiesaker/studieadministrasjon
 • Mine primæroppgaver:

  • Studieveileder for studenter ved 5-årig master i by- og regionplanlegging (M-BYREG)
  • Saksbehandler og sekretær i programrådene M-GLA og M-BYREG
  • Saksbehandler og sekretær i Studieutvalget ved fakultetet LANDSAM

  I perioden oktober 2019 - mai 2021: Prosjektleder for sensur-prosjektet ved LANDSAM