Monica Vestvik

Monica Vestvik

Seniorrådgiver

 • Studieadministrasjon, LANDSAM

Mine primæroppgaver:

 • Teamleder studieadministrasjon fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)
 • Studieveileder for studenter ved 5-årig master i by- og regionplanlegging (M-BYREG)
 • Saksbehandler og sekretær i programrådene M-GLA og M-BYREG
 • Studieveileder for studenter ved 5-årig master i landskapsarkitektur (M-LA)
 • Studieveileder for studenter ved 3-årig bachelor i landskapsingeniør (B-LI)
 • Saksbehandler og sekretær i Studieutvalget ved fakultetet LANDSAM 
 • I perioden oktober 2019 - mai 2021: Prosjektleder for sensur-prosjektet ved LANDSAM

 

Utdanning:

 • Videreutdanning i praktisk endringsledelse, NMBU/Handelshøyskolen (5 studiepoeng)
 • Videreutdanning i Prosjektledelse, Universitetet i Sør-Øst Norge (7,5 studiepoeng)
 • Veiledningspedagogikk for studieveiledere (10 studiepoeng)
 • Coaching-kurs for studieveiledere NMBU
 • Master in Geography of Third World development, University of London
 • Miljøvern og forvaltning, Senter for Utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
 • Mellomfag i Geografi, Universitetet i Oslo
 • Mellomfag i Sosialøkonomi, Universitetet i Oslo

 

  • Studieveiledning og studiekoordinering innen: 5-årig master i By- og regionplanlegging og 2-årig master i Landscape Architecture for Global Sustainability
  • Prosjektleder for sensur-prosjektet ved LANDSAM
  • Sekretær for programråd
  • Sekretær for Studieutvalget ved LANDSAM
  • Studiesaker/studieadministrasjon
 • Mine primæroppgaver:

  • Teamleder studieadministrasjon fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)
   Studieveileder for studenter ved 5-årig master i by- og regionplanlegging (M-BYREG)
  • Saksbehandler og sekretær i programrådene M-GLA og M-BYREG
  • Studieveileder for studenter ved 5-årig master i landskapsarkitektur (M-LA)
  • Studieveileder for studenter ved 3-årig bachelor i landskapsingeniør (B-LI)
  • Saksbehandler og sekretær i Studieutvalget ved fakultetet LANDSAM

  I perioden oktober 2019 - mai 2021: Prosjektleder for sensur-prosjektet ved LANDSAM