Monica Vestvik

Monica Vestvik

Senior Advisor

 • Faculty of Landscape and Society, Education Administration
  • Studieveiledning og studiekoordinering innen: 5-årig master i By- og regionplanlegging og 2-årig master i Landscape Architecture for Global Sustainability
  • Prosjektleder for sensur-prosjektet ved LANDSAM
  • Sekretær for programråd
  • Sekretær for Studieutvalget ved LANDSAM
  • Studiesaker/studieadministrasjon