Forskning

Hovedmålet med forskningen i earthresQue er å utvikle teknologi, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for å oppnå bærekraftig forvaltning og behandling av avfall og overskuddsmasser, basert på et vitenskapelig fundament og utdanning.

Forskningen er organisert i tre sammenkoblede arbeidspakker (AP):

Resirkulering og gjenbruk gjennom nye behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser, bygg- og rivningsavfall, som gjør dem egnet som råvarer i nye produkter. Inkludert forvaltning av gamle deponier og bærekraftige løsninger for fremtidige deponier.

Bærekraftig håndtering av avfall ved å utvikle metoder og modeller for å vurdere og dokumentere bærekraft, inkludert alle aspekter av miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske aspekter av resirkulerte materialer og behandlingsmetoder, basert på internasjonalt aksepterte standarder.

Regulatorisk rammeverk og styringsmetodikk for å fjerne nåværende hindringer, både økonomiske, regulatoriske og styringsmessige. Dette inkluderer optimalisert materialflyt og forretningskonsepter tilpasset samfunnets behov for mer gjenbruk/resirkulering og mindre bruk av jomfruelige materialer.

Published 15. november 2020 - 23:31 - Updated 11. February 2021 - 15:17