Identifisering av sykdomsgener hos hund

Etter at alle genene hos hund ble identifisert ved såkalt sekvensering i 2004 er det nå bedre muligheter enn noen gang til å finne årsaken til arvelige sykdommer hos hund. Arbeidet er avhengig av å samle inn blodprøver fra syke og friske individer i de enkelte rasene.

Avlsråd som ønsker å arbeide seriøst med arvelige sykdommer i en rase kan ta kontakt med Veterinærhøgskolen for å diskutere hvilke muligheter som foreligger til å starte et slikt arbeid.

Skjema for innsendelse av prøver

Medisinsk diagnostikk

Kunnskap om genetiske feil hos ulike dyrearter har økt sterkt de siste årene, både større kromosomfeil og mindre mutasjoner. Ved Veterinærhøgskolen utføres slike analyser på flere dyrearter. Spesielt på hund foreligger det i dag en rekke ulike genetiske tester.

DNA-tester og kontroll av avstamning

For å unngå at det fødes hunder med kjente arvelige sykdommer og samtidig bidra til god dyrehelse og dyrevelferd, hjelper NMBU veterinærer/oppdrette med å teste om hunder er bærere av enkelte arvelige sykdommer.

Bærere må brukes med forsiktighet i avl slik at en unngår at det fødes hunder som kan bli syke. I den sammenheng har vi også samarbeid med flere raseklubber der ny forskning kan utføres på prøver fra hunder som DNA-testes i andre sammenhenger

Noen ganger oppstår det også tvil om oppgitt avstamning er riktig, og det kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger. Slike saker vil kunne løses ved hjelp av DNA-analyser av foreldre og avkom.