Terhi jobber som bedriftssykepleier i Orkla BHT med hovedansvaret for psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø.

Av Jørn Kongsten Brevik

Terhi Urhonen
Terhi UrhonenFoto: Terhi Urhonen

Terhi jobber med folkehelse i rådgivning innen arbeidshelse, AMU-møter, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, helseundersøkelser, lederstøtte og bistand i rus- og avhengighetsproblematikk

  • Hvor jobber du nå?

Bedriftssykepleier i Orkla BHT. Hovedansvaret for psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø.

  • Kan du fortelle litt om jobben din?

Jeg har i de siste årene jobbet som bedriftssykepleier/HMS-rådgiver i tre ulike bedriftshelsetjenester. Etter at jeg var ferdig med masterstudiet fikk jeg også lederansvar i NSB bedriftshelsetjeneste, hvor jeg hadde personalansvar for 17 ansatte.

Nå arbeider jeg som bedriftssykepleier i Orkla Norge hvor jeg har ansvaret for egne fabrikker og enheter av ulike størrelser.  I mitt arbeid som bedriftssykepleier bistår jeg enheter med rådgivning innen arbeidshelse, AMU-møter, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, helseundersøkelser, lederstøtte og bistand i rus- og avhengighetsproblematikk. Videre underviser jeg i ulike helse- og arbeidsrelaterte temaer, bl.a. om førstehjelp, rus og avhengighet og helsefremmende arbeidsplasser. Jeg har også mye erfaring i forskjellige endringsprosesser og har erfaring med å gi støtte i omstillingsprosesser. Jeg bistår også bedrifter og ledere med kartlegging og forbedring av arbeidsmiljøet. Jeg er også gjesteforeleser i OsloMet og underviser i Occupational Health and Health Promotion.   

  • Hvorfor valgte du NMBU?

Universitet med godt læringsmiljø.

  • Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?

Jeg har nå, etter studietiden, et forebyggende og helsefremmende perspektiv i alt jeg gjør. Jeg prøver å gjøre helsefremmende arbeid mer tilgjengelig og «hands-on» for ledere og HR som skal implementere dette på arbeidsplassen.

  • Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?

Helsesøster utdanning.  Arbeidserfaring:

2018 -  d.d.             Orkla BHT, Bedriftssykepleier

2016 - 2018                Leder i NSB Bedriftshelsetjenesten

2011 - 2016      NSB BHT, Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

2008 - 2011              Skanska Norge AS, Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

2007 - 2008      Den Norske Radiumhospitalet, Sykepleier

2006 - 2007              Asker kommune, Sykepleier

2002 - 2006      Nådendal Spa Hotell, Helsesøster

  • Hva husker du best fra studietiden på NMBU?

Jeg har mange gode minner fra studietiden i NMBU. Jeg studerte 4 år på deltid og fikk møte mange hyggelige og interessante medstudenter og lærere. Husker spesielt alle de gode faglige diskusjonene (kollokviegruppene) med mine gode medstudenter.  Og de gode forelesningene til Camilla I. og Geir A., som ga meg ekstra inspirasjon og motivasjon underveis.

Publisert - Oppdatert

Del på