Jørn Kongsten Brevik

Jørn Kongsten Brevik

Seniorrådgiver

 • Studieadministrasjon, LANDSAM
  • Studieveiledning for studenter på masterstudiet i folkehelsevitenskap og bachelorstudiet i internasjonale miljø og utviklingsstudier
  • 1. linjetjeneste og veiledning av studenter
  • Coaching
  • Pedagogisk utviklingsarbeid
  • Studieadministrasjon
  • Superbruker Canvas