- Colombia er fortsatt langt unna fred

Lørdag 10. desember blir Colombias president, Juan Manuel Santos, tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å få slutt på landets 52 år lange væpnede konflikt. Prisen overrekkes under en seremoni i Oslo Rådhus.

Men det er flere former for fred som må fremforhandles om Colombia skal få reell fred, påpeker NMBUs Colombia-eksperter.

Fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen  og FARC (Colombias revolusjonære væpnede styrker), som ble enstemmig vedtatt av det colombianske Senatet og Representantkammeret forrige uke, er bare en av flere «fredsavtaler» som må på plass om Colombia skal lykkes med reell forsoning.  

Hvis man lykkes med den «territoriale» fredsavtalen som nå er vedtatt må tidligere geriljakrigere reintegreres i samfunnet - noe som vil skape store politiske utfordringer. Parter som tidligere kynisk har ført folk bak lyset og begått store overgrep mot hverandre må lære å leve med og stole på hverandre igjen.

Dessuten har Colombia store økonomiske og miljømessige utfordringer som også må adresseres. Disse omfatter alt fra hvor integrert narkotikahandel og kriminalitet er i landets økonomi, til store miljøkonflikter knyttet til den massive utvidelse av gruve- og energisektoren som spesielt har rammet urbefolkningen i landet.

I en kronikk i dagens Aftenposten, "Fredsprisvinneren er like mye en hauk som en due", beskriver NMBUs John-Andrew McNeish og Erika Rojas disse utfordringene nærmere. Kronikken er en forkortet versjon av en mye lengre engelsk tekst som kan leses i sin helhet på Noragric bloggen: "Brokering Peace, Piece by Piece".

NMBU har flere forskere som har jobbet mye med Colombia og temaer knyttet til landets økonomiske og sosiale dynamikk som kan kommentere Colombias utfordringer på veien mot fred:

John-Andrew McNeish er professor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier og spesialist i ressurs- og urfolkspolitikk i Latin-Amerika. Han har blant annet forsket mye på konfliktdynamikken i land som Colombia.

Erika Rojas er en colombiansk PhD-stipendiat som jobbet i konfliktrammede områder i Colombia før hun ble tilknyttet det EU-finansierte Horisont 2020-prosjektet «Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform» som ledes av NMBUs Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric). I tilknytning til prosjektet forsker hun på konflikttransformasjon , fredsbygging, sikkerhet, kjønn og forsoning.

tbd

Cornelia Helmcke, PhD-stipendiat, skriver doktorgradsavhandling om «Counterwork at the interface. The contestation of compensation at el Quimbo Dam, Colombia». Cornelia er for tiden i Colombia, hennes mobilnummer er: +57 321 9877707

Published 9. desember 2016 - 9:51 - Updated 14. juli 2021 - 11:20