Urbant landbruk

Urbant landbruk

Master (toårig) 2 år heltid

Urbant landbruk gjør byene grønnere

Foto
Shutterstock - INTREEGUE Photography, Odua Images, AYA images og Ivan Kurmyshov

Hvordan gjør vi byene grønnere og mer bærekraftige? Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske aspekter er knyttet til urban matproduksjon? Hvordan kan vi se på urbant landbruk som mer enn kun dyrkning av planter i byen? Bli med...

Søknadsfrist 

20. april

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

nmbu.no/studier sit@nmbu.no
Tlf: 64 96 61 00

...på den første masterutdanningen i urbant landbruk i Norden. Urbant landbruk er komplekst, og denne utdanningen vil gjøre deg i stand til å jobbe med slike komplekse problemstillinger, både innen offentlig forvaltning og privat sektor. Urbant landbruk og kretsløpstankegang handler om kombinasjonen av mange fagområder, for eksempel:

- grønne og levende byer
- sosial inkludering og integrering
- folkehelse
- arealplanlegging
- matproduksjon
- bruk av nytteplanter og prydplanter
- husdyrhold i byene
- vann og avløp
- forurensning
- miljø, økologi og bærekraft
- spredning av patogener (sykdomssmitte)
- økonomi og gründervirksomhet

Det faglige fokuset i mastergraden er på bærekraftig og grønn utvikling av urbane områder, ressurser i kretsløp og evnen til å se helheten når mange fagområder må involveres i prosjekter. Samarbeid mellom ulike fagområder blir stadig viktigere i arbeidslivet, og dette studiumet vil hjelpe deg til å bli god på problemløsning, samhandling og kommunikasjon. Undervisningen vil baseres på en studentaktiv læringsform, der gruppearbeid og samhandling mellom studenter med ulik fagbakgrunn står i fokus.

Utdanningen gir deg en stor faglig bredde, og muligheter til å fokusere på dine interesseområder, med stor valgfrihet i emnevalg. Mastergraden er et samarbeid mellom universitetet, forvaltningen, sivilsamfunnet og næringslivet, og vil gi deg gode muligheter til å få erfaring og kontakter med relevante bedrifter og statlig/kommunal forvaltning.

Se og hør professor Trine Hvoslef-Eide fortelle om blant annet hvorfor studiet har studenter med mange forskjellige bakgrunner, slik som sykepleiere, arkitekt, agronomer, landskapsingeniører, folk utdannet i rettslære, økonomi og ledelse, og kunstner, for å nevne noen. Det er fordi urbant landbruk er så mye mer enn å dyrke gulrøtter (video).

Landskapsingeniør Sigurd Øverli og sykepleier Sarah Arntzen synes tverrfaglig samarbeid med studenter med forskjellig faglig bakgrunn, det å jobbe med virkelige case og å kunne skreddersy masteren ved fritt valg av fag har gitt dem begge stor personlig vekst i masterstudiet i urbant landbruk (video).

 

Hva blir du?

Mastergraden gir en god bakgrunn som problemløser for en rekke ulike stillinger knyttet opp mot kretsløpsteknologi, arealplanlegging og urbant landbruk. Arbeidsmulighetene vil være avhengig av spesialkompetansen fra bachelorgraden, og den valgte spesialiseringen i mastergraden. Både leder- og rådgiver/konsulent-stillinger innen statlig-, kommunal- og privat sektor vil være aktuelle, både nasjonalt og internasjonalt. Mastergraden vil også gi et godt grunnlag for å bli selvstendig næringsdrivende.

Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-programmer innenfor fagområdene, og kvalifiserer for rekrutteringsstillinger innen forskning.

 

Illustrasjon av lineærøkonomi og sirkulærøkonomi
Foto
Shutterstock - Petovarga
 

 

 

Illustrasjon av FNs bærekraftsmål
Foto
Shutterstock - Deni Nandar Sukanwar

 

Hva lærer du?

Mastergraden i urbant landbruk vil basere seg på en studentaktiv læringsfilosofi. Her vil du møte tverrfaglig gruppearbeid, samhandlingslæring, studentpresentasjoner, rapporter og refleksjonslæring. Næringslivet vil bidra med relevante problemstillinger som studentene får jobbe med å løse i tverrfaglige grupper. Undervisningen vil basere seg på å tilby forelesninger rundt relevante tema for hver problemstiling. Du, som student, får en sentral rolle i å påvirke læringen, og bidra aktivt inn mot kunnskapsutveksling i fellesskap og et godt gruppemiljø.

40 studiepoeng vil være obligatoriske emner, i tillegg vil studentene kunne velge mellom en 30- eller en 60 studiepoengs masteroppgave. Ut over dette, så vil du kunne velge en stor del av emnene selv.
Studieplanen finner du her (lenke).

Obligatoriske emner vil være:

- MUA300 - Urbant landbruk - Transfaglige samhandlingsgrupper (TSG)
- INN200 - Økonomistyring
- PJH105 - Urbant landbruk
- MUA301 - Urbant landbruk - Strategi- og handlingsplanarbeid - Transfaglige samhandlingsgrupper (TSG)
- MTH300 - Web kurs: planlegging og skriving av en masteroppgave

Andre relevante emner for studenter i urbant landbruk kan for eksempel være:

- INN271 - Bærekraftig entreprenørskap
- INN301 - Nyskaping
- FHV313 - Psykososiale faktorer og helse
- ECN 260 og ECN 261 - Landbrukspolitikk 1 og 2
- THT282 - Introduksjon til bærekraftige VA - systemer
- THT384 - Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning
- EDS355 - Klimaendring og utvikling
- MUA310 - Urban forurensning og kjemisk mattrygghet
- MVI393 - Kjemisk mattrygghet
- SDG300 - Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr
- LAA201 - Urbant landbruk i praksis (studenthagene)
- PJH230 - Frukt og bær
- PJH250 - Planteproduksjon i regulert klima
- PJH370 - Produksjon av fremtidens planteprodukter
- BINT304 - Internship urbant landbruk
- HFX208 - Birøkt

 

Alle emner ved NMBU finner du her.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Studentene setter selv sammen sitt eget studieløp under veiledning av studieveileder og fagansvarlige på studieprogrammet. Første og andre semester er det obligatoriske og valgfrie emner ved NMBU. Semester tre av mastergraden er åpen for utveksling for studenter som velger en 30 studiepoengs masteroppgave. Fjerde semester vil i sin helhet brukes til masteroppgaven.
 
Flere store universitet i Europa og USA tilbyr lignende utdanninger eller fagområder, og det vil være naturlig for studentene innen urbant landbruk å dra på utveksling til disse universitetene.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptakskrav vil være en bachelorgrad (180 studiepoeng). For å få en variert studentgruppe, vil det være prioritert å velge ut studenter med bakgrunn fra ulike fagområder. Aktuelle fagbakgrunner kan være innenfor plantevitenskap, naturvitenskaplige studier, planfag, teknologi, økonomi, sosialvitenskap eller humanioria (etc.). Alle bachelorprogrammene som tilbys ved NMBU, eller tilsvarende fra andre universitet, er aktuelle.

For å sette sammen en allsidig gruppe, motiverte studenter, er det obligatorisk med et motivasjonsbrev, som skal følge søknaden din.

Alle aktuelle kandidater vil bli intervjuet.

Minimum C i snitt fra bachelorgraden og NMBUs språkkrav må være oppfylt.

"Urbant landbruk er framtidsrettet og gir en unik mulighet for å gjøre byer grønnere og mer bærekraftige. Med innovativ bruk av ulike områder kan man skape grønne, sosiale møteplasser som kan invitere til opplevelser for små og store."

Mathias Nevland, student på Master i urbant landbruk

Oppbygging

Mastergraden er på 120 studiepoeng, der minimum 30 studiepoeng skal være på 300-nivå.

Det vil være obligatoriske emner på tilsammen 40 stp. Du får ellers anledning til å forme ditt eget studium, og kombinere valgfrie emner fra alle fakultet ved NMBU.

Masteroppgaven kommer i tillegg, og kan være på 30 eller 60 stp.

 

Detaljert studieplan for master i Urbant landbruk finner du her (pdf)

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2022.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Urbant landbruk - Transfaglig samhandlingsgrupper (TSG) 15 Obligatorisk emne
Økonomistyring 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave i Urbant landbruk 60 Minst en av
Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave i urbant landbruk 30 Minst en av