Samfunnsøkonomi - Economics - master

Samfunnsøkonomi - Economics - master

Master (toårig) Heltid

Studenter ved NMBU

Foto
Benjamin A. Ward

NMBU tilbyr et anvendt og arbeidslivsrelevant masterprogram i samfunnsøkonomi. Utdanningen kombinerer moderne økonomisk teori og empirisk metode med politikk- og virkelighetsnære problemstillinger.

Opptakskrav

Bachelor i samfunnsøkonomi eller tilsvarende.

Søknadsfrist

1. juni

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

E-post: sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Telefon til fakultet:

67 23 11 00

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved NMBU gir deg en samfunns- og arbeidslivsnær utdannelse, hvor du kommer tett på aktive og internasjonalt tilknyttede fagmiljøer. De faglig ansvarlige er forskere på internasjonalt nivå innen blant annet miljø- og energiøkonomi, utviklingsøkonomi, skatteøkonomi og boligøkonomi, og innen finans- og råvaremarkedsanalyser. Samtidig er de viktige stemmer i den offentlige debatten og innen nasjonal og internasjonal politikkutforming.

Programmet består av et sett obligatoriske emner, et sett valgfri emner og en masteroppgave. De obligatoriske emnene dekker samfunnsøkonomisk teori og empirisk metode, offentlig økonomi og bærekraft. De valgfrie emnene gir muligheten til å fordype seg eller å gjøre graden enda mer anvendelig ved å velge andre emner ved Handelshøyskolen eller ved andre fakulteter, internship eller et utvekslingsopphold ved et annet universitet. Det er også mulig å velge seg en særskilt spesialiseringsretning, innen:

  • Miljø-, klima- og energiøkonomi
  • Utvikling og global endring
  • Finans- og råvaremarkedsanalyser
  • Matvaredistribusjon, handel og økonomi

Hva blir du?

Du får økt kunnskap om økonomiens rolle i et samfunn. Det gjør samfunnsøkonomer spesielt egnet til å arbeide med flere aktuelle arbeidsfelt som f.eks. miljø-, ressurs- og energiforvaltning, næringsutvikling, handelspolitikk, landbrukspolitikk, finans eller konsulenttjenester. Vår utdanning er spesielt sterk innen utviklingsøkonomi, miljøøkonomi og ressursøkonomi, hvor vi har et av landets fremste fagmiljøer.

Hva lærer du?

Hos oss får du god kompetanse innen økonomisk analyse og bred kunnskap om hvordan ulike økonomier fungerer. Du får kunnskap om økonomiske problemstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Små klasser på de obligatoriske emnene gir gode muligheter for faglige diskusjoner og for oppfølging av hver enkelt masterstudent. Vi har et internasjonalt studentmiljø og muligheter for å reise på utveksling.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

- Et studium i samfunnsøkonomi gir deg først og fremst et rammeverk for hvordan verden er satt sammen. Dette mener jeg er nyttig uansett hva man jobber med. Helene Lillekvelland, Norsk Landbrukssamvirke