Samfunnsøkonomi - Economics - master

Samfunnsøkonomi - Economics - master

Master (toårig) 2 år heltid

Studenter ved NMBU

Studenter ved NMBU

Foto
Benjamin A. Ward

På NMBU finner du et av Norges ledende fagmiljøer innen miljø-, ressurs-, energi- og utviklingsøkonomi. Her legger vi vekt på anvendt økonomisk teori på å løse dagsaktuelle problemstillinger.

Opptakskrav

Bachelor i samfunnsøkonomi eller tilsvarende.

Søknadsfrist

1. juni

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

E-post: sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Telefon til fakultet:

67 23 11 00

Første del av studiet består av obligatoriske emner innen samfunnsøkonomisk teori og metode. Deretter kan du velge mellom profileringer innen:
Miljø-, klima- og energiøkonomi
Utvikling og global endring
Finans- og råvaremarkedsanalyser
Du kan også skreddersy din egen studieprofil ut i fra dine interesser. Du kan i tillegg velge emner fra NMBUs øvrige studietilbud innen samfunnsfag, teknologi eller naturvitenskap.

Hva blir du?

Du får økt kunnskap om økonomiens rolle i et samfunn. Det gjør samfunnsøkonomer spesielt egnet til å arbeide med flere aktuelle arbeidsfelt som f.eks. miljø-, ressurs- og energiforvaltning, næringsutvikling, handelspolitikk, landbrukspolitikk, finans eller konsulenttjenester. Vår utdanning er spesielt sterk innen utviklingsøkonomi, miljøøkonomi og ressursøkonomi, hvor vi har et av landets fremste fagmiljøer.

Hva lærer du?

Hos oss får du god kompetanse innen økonomisk analyse og bred kunnskap om hvordan ulike økonomier fungerer. Du får kunnskap om økonomiske problemstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Små klasser på de obligatoriske emnene gir gode muligheter for faglige diskusjoner og for oppfølging av hver enkelt masterstudent. Vi har et internasjonalt studentmiljø og muligheter for å reise på utveksling.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

- Et studium i samfunnsøkonomi gir deg først og fremst et rammeverk for hvordan verden er satt sammen. Dette mener jeg er nyttig uansett hva man jobber med. Helene Lillekvelland, Norsk Landbrukssamvirke