Master (2-årig)
Heltid
Samfunnsøkonomi og bærekraft

NMBU tilbyr et anvendt og arbeidslivsrelevant engelskspråklig masterprogram i samfunnsøkonomi og bærekraft. Utdanningen kombinerer moderne økonomisk teori og empirisk metode med politikk- og virkelighetsnære problemstillinger.

Søknadsfrist:

Norske, nordiske, EU/EØS og sveitsiske statsborgere: 15. april.

Studenter utenfor EU/EØS: 1. desember.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

25

Poenggrenser:

3,00 (2023)

Opptakskrav:

Bachelor i samfunnsøkonomi eller tilsvarende.

Spørsmål og svar om opptaksprosessen

 • Søkere med bachelorgrad innen samfunnsøkonomi eller tilsvarende fag. Graden må inneholde emner som gir en tilstrekkelig innføring i matematikk, statistikk og mikro- og makroøkonomi til å kunne mestre masterkurs i samfunnsøkonomi.

  Masterprogrammet i samfunnsøkonomi og bærekraft er et engelskspråklig program. For opptak til engelskspråklig masterprogram gjelder et av følgende spesielle opptakskrav i engelsk:

  a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med snittkarakteren 4 eller bedre.

  b) Bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

  c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) minst 92 poeng for Internet-based test (IBT).

  d) International English Language Testing Service (IELTS), Academic med minst 7.0 poeng.

Studenter NMBU

Masterprogrammet i Applied Economics and Sustainability ved Handelshøyskolen NMBU er et engelskspråkelig program.

Se fullstendig programbeskrivelse på den engelske programsiden.

 

Karrieremuligheter

Du får økt kunnskap om økonomiens rolle i et samfunn. Det gjør samfunnsøkonomer spesielt egnet til å arbeide med flere aktuelle arbeidsfelt som f.eks. miljø-, ressurs- og energiforvaltning, næringsutvikling, handelspolitikk, landbrukspolitikk, finans eller konsulenttjenester. Vår utdanning er spesielt sterk innen utviklingsøkonomi, miljøøkonomi og ressursøkonomi, hvor vi har et av landets fremste fagmiljøer.

Yrkeseksempler: Intervju med tidligere studenter

 • Studentene på Handelshøyskolen, NMBU blir oppfordret til å ta deler av utdanningen sin ved et universitet i utlandet, både for faglig og personlig utvikling. Fakultetet og NMBU har mange avtaler med anerkjente utenlandske universiteter i alle verdensdeler. Handelshøyskolen, NMBU har også en rekke faglige kontakter med internasjonale institusjoner og staben ved Handelshøyskolen, NMBU kan være behjelpelig med å finne fram til gode tilbud i utlandet, uavhengig av en avtale. NMBU og Handelshøyskolen, NMBU har også utvekslingsavtaler både med europeiske og amerikanske universiteter på masternivå.
 • Studiet består av totalt 120 studiepoeng, der den avsluttende masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng. De obligatoriske emnene i programmet utgjør totalt 55 studiepoeng og omfatter matematikk for økonomer, mikroøkonomi, data analytics, økonometri, makroøkonomi, forskningsmetode, skatter, ulikheter og bærekraft, økonomi og bærekraft. I tillegg vil hver enkel spesialisering inneholde noen obligatoriske emner som studentene må igjennom for å få den aktuelle spesialiseringen på studiet. Det siste semesteret benyttes til å skrive masteroppgaven.

  Full overview of programme structure 

  Admission requirements 

  • Viktige tema innen samfunnsøkonomi er hvordan knappe ressurser, som naturressurser, arbeidskraft, teknologi og produksjonsutstyr, blir brukt på ulike vis for å tilfredsstille menneskelige behov gjennom produksjon av varer og tjenester. Studiet tar opp hvordan og hvorfor produksjon og forbruk organiseres forskjellig i ulike land til ulike tider. Samfunnsøkonomien ser også på hvordan ressurser blir fordelt mellom grupper og individer, og hvordan myndighetene påvirker produksjon, forbruk og fordeling.
  • Studiet bygger på en kombinasjon av forelesninger, seminarer og selvstendig arbeid med oppgaver. Innslaget av større, selvstendig oppgavearbeid er betydelig. Undervisningen er basert på både tradisjonelle teorier og aktuelle forskningsresultater og samfunnsaktuelle problemstillinger. Faglige diskusjoner blir dermed en viktig del av den faglige formidlingen. Den avsluttende masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid utført under akademisk veiledning.
  • Studentene blir evaluert gjennom oppgaveevaluering, muntlige presentasjoner og skriftlige og muntlige eksamener. På masternivå er evnen til å strukturere komplekse problemstillinger og evnen til faglig forankret problemløsning er sentral.
  • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor et krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU § 17-4.
  • Vi ser svært positivt på gjestestudenter og er behjelpelig med å lage et opplegg som gjør en utveksling mulig.

Studieveileder(e):

Kateryna Krutskykh

Kateryna Krutskykh

Seniorrådgiver