Samfunnsøkonomi

Master i Samfunnsøkonomi - Economics

På NMBU finner du et av Norges ledende fagmiljøer innen miljø-, ressurs-, energi- og utviklingsøkonomi. Her legger vi vekt på å lære deg å anvende økonomisk teori på å løse dagsaktuelle problemstillinger.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2017
Studenter ved Handelshøyskolen, NMBU.

Studenter ved Handelshøyskolen, NMBU.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Aktuelle arbeidsfelt er miljø-, ressurs- og energiforvaltning, næringsutvikling, handelspolitikk, landbrukspolitikk, finans eller konsulenttjenester. Vår utdanning er spesielt sterk innen utviklingsøkonomi, miljøøkonomi og ressursøkonomi, hvor vi har et av landets fremste fagmiljøer.
Hva lærer du?

Små klasser på profileringsemnene gir gode muligheter for faglige diskusjoner og for oppfølging av hver enkelt masterstudent. Vi har et internasjonalt studentmiljø og muligheter for å reise på utveksling eller ta feltarbeid i utlandet. Hos oss får du god kompetanse innen økonomisk analyse og dypere innsikt i økonomiens virkemåte. Gjennom relevante problemstillinger får du kunnskap om økonomiske problemstillinger både nasjonalt og internasjonalt.

Kort om studiet

Første del av studiet består av obligatoriske emner innen samfunnsøkonomi og metode. Deretter velger du profileringer innen miljø, utvikling, energi, finans eller internasjonal handel og råvaremarkeder. Du kan i tillegg velge emner fra NMBUs totale studietilbud, både innen samfunnsfag eller teknologi og naturvitenskap.