Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi - Economics - master

På NMBU finner du et av Norges ledende fagmiljøer innen miljø-, ressurs-, energi- og utviklingsøkonomi. Her legger vi vekt på anvendt økonomisk teori på å løse dagsaktuelle problemstillinger.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Studenter ved NMBU

Studenter ved NMBU

Foto
Benjamin A. Ward
Hva blir du?
Du får økt kunnskap om økonomiens rolle i et samfunn. Det gjør samfunnsøkonomer spesielt egnet til å arbeide med flere aktuelle arbeidsfelt som f.eks. miljø-, ressurs- og energiforvaltning, næringsutvikling, handelspolitikk, landbrukspolitikk, finans eller konsulenttjenester. Vår utdanning er spesielt sterk innen utviklingsøkonomi, miljøøkonomi og ressursøkonomi, hvor vi har et av landets fremste fagmiljøer.
Hva lærer du?

Hos oss får du god kompetanse innen økonomisk analyse og bred kunnskap om hvordan ulike økonomier fungerer. Du får kunnskap om økonomiske problemstillinger både nasjonalt og internasjonalt.

Små klasser på de obligatoriske emnene gir gode muligheter for faglige diskusjoner og for oppfølging av hver enkelt masterstudent. Vi har et internasjonalt studentmiljø og muligheter for å reise på utveksling.

Kort om studiet

Første del av studiet består av obligatoriske emner innen samfunnsøkonomisk teori og metode. Deretter kan du velge mellom profileringer innen:

• Miljø-, klima- og energiøkonomi med hovedvekt på miljø og klima

• Miljø-, klima- og energiøkonomi med hovedvekt på energi

• Utvikling og globak endring

• Finans- og råvaremarkedsanalyser

• Agri-Food Business

Du kan også skreddersy din egen studie-profil ut i fra dine interesser. Du kan i tillegg velge emner fra NMBUs øvrige studietilbud innen samfunnsfag, teknologi eller naturvitenskap.