Spesialisering i Miljømåleteknikk og bildeanalyse

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER

Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på aktuelle forskningsområder:

1. Medisinsk diagnostikk
Metoder fra bildebehandling og maskinlæring brukes til å analysere medisinske bilder for å finne kreftsvulster i kroppen. Dette kan også brukes til å finne ut hvilke pasienter som kan nyttiggjøre seg strålebehandling.

2. Spektroskopi og fotonikk
Spektrometri brukes til detaljerte analyser av biologisk materiale.

Det er mulig å gjennomføre en masteroppgave rettet mot fotonikk. Mer informasjon om temaer innen fotonikk finner du under hjemmesiden for 2-årig master i fotonikk

3. Hyperspektral bildeanalyse

Med hyperspektrale kamera analyseres strukturene i silisiumkrystallene til en solcelle slik at en kan forstå hvordan solcellene kan gjøres mer effektive.

En solcelle som er nedkjølt med flytende nitrogen fotograferes med multispektralt kamera i Solcellelaboratoriet ved NMBU.

En solcelle som er nedkjølt med flytende nitrogen fotograferes med multispektralt kamera i Solcellelaboratoriet ved NMBU.

Foto
NMBU

En solcelle som er nedkjølt med flytende nitrogen fotograferes med multispektralt kamera i Solcellelaboratoriet ved NMBU

 

Masterveiledere:

Published 19. desember 2012 - 20:00 - Updated 17. desember 2021 - 11:01