Industriell økonomi

Industriell økonomi - teknologi (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

Studenter ved NMBU har både praksis- og teoretisk rettet fag

Foto
Ulrikke Lien

Har du en gründer i magen? Vil du være med å gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige, eller kanskje starte en egen bedrift? Da kan studier i industriell økonomi være noe for deg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Mastergraden i industriell økonomi gir et solid grunnlag i ingeniørfag kombinert med god kunnskap i økonomi, ledelse og forretnings- og produktutvikling. Miljø og bærekraft i en kombinasjon med innovasjon er en rød tråd gjennom hele studieprogrammet.

I første del av studiet får du en grundig innføring i realfag og basisemner innen teknologi, økonomi og ledelse. De siste årene fordyper du deg innen disse temaene, og lærer mer om hvordan du kan bruke ingeniørfagene og økonomikunnskapen i det praktiske liv. Siste semester skriver du en masteroppgave. Masteroppgaven gjennomføres vanligvis i samarbeid med én eller flere næringslivspartnere eller offentlig sektor.

Deler av studiet kan gjennomføres i utlandet (utveksling), for eksempel ved Hawaii Pacific University eller University of Western Australia.

Hva blir du?

De som har studert industriell økonomi er ettertraktet i arbeidslivet. Mange av våre studenter har sikret seg jobb før de ferdige med å studere. 

Utdanningen gjør deg kvalifisert til lederstillinger innen offentlige og private virksomheter, både mindre foretak og avdelinger, ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter og ikke minst som prosjektleder. Kompetansen er også populær i offentlig forvaltning. Noen satser også på starte egen bedrift.

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Hva lærer du?

Mastergraden gir deg en grundig innføring i realfag og grunnprinsipper innen teknologi, digitalisering og økonomi. Du lærer også mye om praktisk bruk av fagene gjennom involvering med næringslivet. Du får verdifull erfaring med praktisk problemløsing og muligheten til å jobbe tverrfaglig.

Du kan velge mellom følgende spesialiseringer de to siste årene av masterstudiet: Maskinteknikk, produktutvikling, energifysikk, vann- og miljøteknikk, byggeteknikk, prosessteknikk og datavitenskap.

Programmet tilbyr følgende økonomifordypninger: Bedriftsøkonomi, energiøkonomi og miljøøkonomi. 

Studentinnovasjon praktiseres gjennom EIK Lab, hvor du får støtte til å utvikle egne idéer. Flere av våre studenter har startet spennende studentbedrifter i løpet av studietiden. Klikk her for å lese mer om gründermiljøet ved NMBU.  

Ved NMBU utdanner vi studenter med vekt på miljø og bærekraft. Dette betyr at studiet gir deg oppdatert kompetanse sett i lys av miljø- og bærekraftsutfordringer. Dette er en kompetanse som er ettertraktet i næringslivet og offentlig sektor.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet.

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted. Tidligere studenter på industriell økonomi har blant annet reist til: 

  • Technische Universität München, Tyskland 
  • Hawaii Pacific University, Hawaii, USA 
  • University of California, Berkeley, USA 
  • James Cook University, Australia
  • University of Minnesota, Minnesota, USA

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For industriell økonomi er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Matematikk-kursene må tilsvare MATH111, MATH112 og MATH113. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak. 

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak. 

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging. Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år. 

Oppbygging