Industriell økonomi

Industriell økonomi - teknologi (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

Foto
Gisle Bjørneby, UMB

Har du en gründer i magen? Vil du være med å gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige, eller kanskje starte en egen bedrift? Da kan studier i industriell økonomi være noe for deg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 15. april

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Mastergraden i industriell økonomi gir et solid grunnlag i ingeniørfag kombinert med god kunnskap i økonomi og ledelse, og forretnings- og produktutvikling. Miljø og bærekraft er en rød tråd gjennom hele studieprogrammet. 

I første del av studiet får du en grundig innføring i realfag og basisemner innen teknologi og økonomi. Deretter vil du lære mer om hvordan ingeniørfagene og økonomikunnskapen kan brukes rent praktisk. Dette danner grunnlaget for den mer spesialiserte retningen du kan velge for siste del av studiet. 

De siste to årene fordyper du deg innen  økonomi og teknologi. Siste semester skriver du en masteroppgave. Masteroppgaven gjennomføres vanligvis i samarbeid med én eller flere næringslivspartnere. Deler av studiet kan tas ved universiteter i utlandet som f.eks. Hawaii Pacific University eller University of Western Australia. 

Hva blir du?

De som har studert industriell økonomi er ettertraktet i arbeidslivet. Mange av våre studenter har sikret seg jobb før de ferdige med å studere. 

Utdanningen gjør deg kvalifisert til lederstillinger innen offentlige og private virksomheter, både mindre foretak/avdelinger, ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter, og ikke minst som prosjektleder. Kompetansen er også populær i offentlig forvaltning. Noen satser også på starte egen bedrift.  

Hva lærer du?

Mastergraden gir deg en grundig innføring i realfag og grunnprinsipper innen teknologi og økonomi. Du lærer også mye om praktisk anvendelse av fagene. Slik får du verdifull erfaring innen praktisk problemløsing og muligheten til å jobbe tverrfaglig.

Du kan selv velge hvilken spesialisering du vil ta i de to siste årene av mastergraden din. Dette kaller vi en «profil».  

Studenter i industriell økonomi velger både en økonomiprofil og teknologiprofil.  

  • Innen økonomi er hovedfagene bedriftsøkonomi, energiøkonomi og miljøøkonomi.  
  • Innen teknologi er hovedfagene data science, maskinteknikk, produktutvikling, energifysikk, vann- og miljøteknikk, byggeteknikk, prosessteknikk og datavitenskap.

Gjennom EIK-idéverksted får du støtte dersom du ønsker å utvikle egne idéer. Flere av våre studenter har startet spennende studentbedrifter.  

Klikk her for å lese mer om gründermiljøet ved NMBU. 

Ved NMBU utdanner vi studenter med vekt på miljø og bærekraft. Dette betyr at studiet gir deg oppdatert kompetanse innen økonomi og teknologi sett i lys av miljø- og bærekraft - en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsliv.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For industriell økonomi  er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med toårig relevant utdanning av minst 120 studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense  C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn.

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging .  Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på tre år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover tre år.  

Jeg jobber med prosjektering av eksempelvis ledningsanlegg inkl. teknisk infrastruktur, modellering, utredninger og kommunalteknisk rådgivning.

Helen Karstensen, sivilingeniør, VA-seksjonen i Multiconsult

Oppbygging