Industriell økonomi

Master / Teknologi (sivilingeniør) - Industriell økonomi

Vil du gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige? Industriøkonomer er etterspurt og studiet gir deg et solid grunnlag i ingeniørfag kombinert med gode kunnskaper i økonomi og produksjonsledelse.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2017
Foto
Gisle Bjørneby, UMB
Hva blir du?
Utdanningen gjør deg kvalifisert til lederstillinger i mindre foretak og avdelinger, og ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter samt prosjektleder. Kompetansen er også populær i offentlig forvaltning.
Hva lærer du?

I studiet kan du velge en utdanningsprofil som passer til det arbeidsmarked og de yrkesvalg du er mest interessert i. Ved NMBU kan du velge en økonomiprofil og en teknologiprofil med ulike hovedfagsretninger. Hovedfagsprofiler i økonomi er bedriftsøkonomisk styring, energiøkonomi og miljøøkonomi. Hovedfagsprofiler i teknologi er maskinteknikk, produktutvikling, energifysikk, vann- og miljøteknikk, byggeteknikk og prosessteknikk.

Kort om studiet

Første halvannet år av studiet gir en dypere innføring i realfag og i basisemner innen teknologi og økonomi. Dette danner grunnlaget for spesialiserte emner senere i studiet. Det neste halvannet år bruker du på mer anvendte ingeniørfag og økonomifag. De siste to årene fordyper du deg innen profilen du har valgt. Siste semester skriver du masteroppgave. Masteroppgaven gjennomføres vanligvis i samarbeid med én eller flere næringslivspartnere. Deler av studiet kan tas i utlandet.