Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering - sivilingeniør

Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS, 3D-modellering eller geografiske informasjonssystemer? Mastergraden i geomatikk gir deg en svært etterspurt kompetanse i et fagfelt i sterk vekst.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
10
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Til fakultet:
Tlf: 67 23 16 70

Studieveiledning ved REALTEK 

 

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan vi lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Hvordan kan vi analysere trafikkflyt eller endring av isbreer og havnivå? Hvis du studerer geomatikk, lærer du deg fagfelter som er grunnleggende for svært mye av den teknologien vi omgir oss med i hverdagen. 

Denne mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen geofag i Studiebarometeret 2019. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine studieprogrammer. Les artikkelen i Geoforskning.no.

Det første året av studiet får du innføringsemner i geomatikk og grunnleggende emner i realfag. Deretter vil du studere emner innen landmåling, geodesi, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling. De siste årene velger du spesialisering ut fra egen interesse, og avslutter med å skrive en masteroppgave innen det fagområdet du har fordypet deg i. Studieoppbyggingen gir valgfrihet, slik at du selv kan kombinere emner av spesiell interesse.

Hva blir du?

Geomatikkstudiet er et profesjonsbasert studie som gir deg kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes innenfor anvendelser som kart, 3D-modellering og oppmåling. 

Det er et stort og voksende behov for geomatikere både i det private næringslivet og i offentlig sektor. Derfor har du muligheten til å få spennende og varierte jobber i ulike sektorer som driver med geodata: 

  • større bedrifter, entreprenørselskaper og konsulentselskaper  
  • offentlige arbeidsgivere som etater, kommuner, fylkeskommuner og fagetater
  • innen forskning og utvikling  

I disse sektorene kan du bli geodataansvarlig, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør eller 3D-prosjektleder.  

De gode kunnskapene du utvikler innenfor geomatikk gjør imidlertid at du som student også blir svært etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger, f. eks. analyse av trafikkflyt, endring av isbreer, endring av havnivå og postglasial landhevning.

 

Mer om geomatikkbransjen 

Hva lærer du?

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. Men hva er egentlig geomatikk? Det er en betegnelse på fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi. Det kan innebære alt fra måling og innhenting av data, til visualisering, modellering og anvendelse. 

De tre hovedretningene i mastergraden: 

  • Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette er grunnlaget for GPS-teknologien.  
  • Fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling bruker de samme metodene innen 3D-visualisering og modellering. 
  • Geografisk informasjonsbehandling (GIS) omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata. 

NMBU er det eneste lærestedet i Norge som har alle disse tre retningene. Hos oss vil du studere i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider tett sammen. Prosjektbasert læring og praktisk problemløsing er viktige elementer i dette studieprammet. 

Miljø og bærekraft er et viktig perspektiv i alle studieprogrammene ved NMBU.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptak til 3. klasse: Søkere med toårig relevant utdanning av minst 120 sp omfang skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb.

Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak.

Søkere med toårig utdanning som søker Samordna opptak vil få godkjent tidligere utdanning, men kan ikke regne med å få begynne direkte i 3. året.

Det opplevdes enkelt å komme i kontakt med andre likesinnede studenter, men det var også en nærhet til foreleserne som var veldig viktig.

Ingrid Johnsbråten, Produksjonsleder, TerraTec AS

Oppbygging