Geomatikk

Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering - sivilingeniør

Master (femårig) 5 år heltid

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Digitale kart, GPS, landmåling, satellittkartlegging, bilde- behandling, 3D-modellering og geografiske informasjonssystemer (GIS) er eksempler på hva geomatikkstudiet består av. Studiet gir en meget etterspurt kompetanse i et fagfelt i sterk vekst.

Varighet
5 år heltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

15. april
1. mars unntaksvis

Antall studieplasser
10
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-realtek@nmbu.no
Tlf: 67 23 16 70

Studentenes informasjonstorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Studiet er bygd opp slik at de første årene inneholder innføringsemner i geomatikk og grunnleggende emner i realfag. Deretter får du emner innen landmåling, geodesi, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling. De siste årene velger du spesialisering ut fra egen interesse, og avslutter med masteroppgave innen det fagområdet du har fordypet deg i. Studieoppbyggingen gir valgfrihet, slik at du selv kan kombinere emner av spesiell interesse. Deler av studiet kan tas i utlandet.

Hva blir du?

Du kan bli geodataansvarlig, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør eller 3D-prosjektleder. Det er et stort behov for geomatikere både i det private næringslivet og i offentlig sektor.

 

Hva lærer du?

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette er grunnlaget for GPS-teknologien. Fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling bruker de samme metodene innen 3D-visualisering og modellering. Geografisk informasjonsbehandling (GIS) omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptak til 3. klasse: Søkere med toårig relevant utdanning av minst 120 sp omfang skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Søkere med toårig utdanning som søker Samordna opptak vil få godkjent tidligere utdanning, men kan ikke regne med å få begynne direkte i 3. året.

Det opplevdes enkelt å komme i kontakt med andre likesinnede studenter, men det var også en nærhet til foreleserne som var veldig viktig. Ingrid Johnsbråten, Produksjonsleder, TerraTec AS

Studiets oppbygning