Geomatikk

Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering - teknologi (sivilingeniør) - master

Digitale kart, GPS, landmåling, satellittkartlegging, bilde- behandling, 3D-modellering og geografiske informasjonssystemer (GIS) er eksempler på hva geomatikkstudiet består av. Studiet gir en meget etterspurt kompetanse i et fagfelt i sterk vekst.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Du kan bli geodataansvarlig, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør eller 3D-prosjektleder. Det er et stort behov for geomatikere både i det private næringslivet og i offentlig sektor. 
Hva lærer du?

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette er grunnlaget for GPS-teknologien. Fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling bruker de samme metodene innen 3D-visualisering og modellering. Geografisk informasjonsbehandling (GIS) omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata.

Kort om studiet

Studiet er bygd opp slik at de første årene inneholder innføringsemner i geomatikk og grunnleggende emner i realfag. Deretter får du emner innen landmåling, geodesi, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling. De siste årene velger du spesialisering ut fra egen interesse, og avslutter med masteroppgave innen det fagområdet du har fordypet deg i. Studieoppbyggingen gir valgfrihet, slik at du selv kan kombinere emner av spesiell interesse. Deler av studiet kan tas i utlandet.