Geomatikk

Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Masterstudent David Gottfridsson kjører drone (DJI Phantom). Han skal skrive masteroppgave i geomatikk om fotogrammetri, 3D-modellering, med fotomateriale fra droner.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS, 3D-modellering eller geografiske informasjonssystemer? Mastergraden i geomatikk gir deg svært etterspurt kompetanse i et fagfelt i sterk vekst.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
15
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
67 23 16 70

 Drop-in studieveiledning

 

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan vi lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Hvordan kan vi analysere trafikkflyt eller endringer i isbreer og havnivå?

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi. Det kan innebære alt fra måling og innhenting av data, til visualisering, modellering og anvendelse. Hvis du studerer geomatikk, lærer du deg fagfelter som er grunnleggende for svært mye av den teknologien vi omgir oss med i hverdagen. 

Denne mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen geofag i Studiebarometeret 2019 og hadde landets mest fornøyde studenter i 2020. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine studieprogrammer. 

Det første året av studiet får du innføringsemner i geomatikk og grunnleggende emner i realfag. Deretter vil du studere emner innen landmåling, geodesi, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling. De siste årene velger du spesialisering ut fra egen interesse, og avslutter med å skrive en masteroppgave innen det fagområdet du har fordypet deg i. Studieoppbyggingen gir valgfrihet, slik at du selv kan kombinere de emnene du er mest interessert i. 

Hva blir du?

Geomatikkstudiet er et profesjonsbasert studie som gir deg kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes til blant annet kart, 3D-modellering og oppmåling. Det er et stort og økende behov for geomatikere både i det private næringslivet og i offentlig sektor. Derfor har du muligheten til å få spennende og varierte jobber i ulike sektorer som driver med geodata, for eksempel: 

 • større bedrifter, entreprenørselskaper og konsulentselskaper  
 • offentlige arbeidsgivere som etater, kommuner, fylkeskommuner og fagetater
 • innen forskning og utvikling  

I disse sektorene kan du bli geodataansvarlig, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør eller 3D-prosjektleder.  

Kunnskapen du får vil også gjøre deg svært etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger, som ras- og flomkartlegging, analyse av trafikkflyt, endring av isbreer og havnivå. Her kan du lese mer om geomatikkbransjen

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Hva lærer du?

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. De tre hovedretningene i mastergradsstudiet er: 

 • Geodesi, som tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette er grunnlaget for GPS-teknologien. Landmåling med presisjonsinstrumenter inngår også i dette fagområdet.
 • Fjernmåling (fotogrammetri, laserskanning og satelittkartlegging), som inneholder metoder for 3D-visualisering, modellering og analyse. 
 • Geografisk informasjonsbehandling (GIS), som omfatter innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata. 

NMBU er det eneste lærestedet i Norge som har alle disse tre retningene i full bredde. Hos oss vil du studere i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider tett sammen. Det er mye prosjektbasert læring og praktisk problemløsing i dette studieprogrammet. 

Vi legger vekt på miljø og bærekraft i alle studieprogrammene ved NMBU.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet. 

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted.

Tidligere studenter har blant annet reist til: 

 • Technische Universität München, Tyskland 
 • UniLaSalle, École d'Ingénieurs en Agriculture, Frankrike
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark
 • Wageningen University, Nederland

For våre tips og triks for utveksling, se her eller SiT sin utvekslingsblogg her

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For geomatikk er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 25 sp. matematikk og 5 sp. statistikk. Matematikk-kursene kan være tilsvarende kursene våre MATH111, MATH112MATH113 eller MATH131

Det er fastsatt en nedre karaktergrense C i snitt for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak.

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging.  Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på tre år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover tre år. 

Tre måneder etter at jeg var ferdig med mastergraden, ringte sjefen og tilbød meg jobb.

Stian Rostad, Blom Norway, Prosjektingeniør/ Remote Sensing Specialist