Geomatikk

Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Masterstudent David Gottfridsson kjører drone (DJI Phantom). Han skal skrive masteroppgave i geomatikk om fotogrammetri, 3D-modellering, med fotomateriale fra droner.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS eller 3D-modellering? Med en master i geomatikk får du kunnskap om teknologi vi bruker hver eneste dag – og kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
15
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
67 23 16 70

 Drop-in studieveiledning

 

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan du lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Alt dette kan geomatikk gi deg svaret på!

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og er et superviktig fagfelt for en rekke bransjer og industrier. Med en master i geomatikk, får du verdifull kompetanse om alt fra måling og innhenting av data, til visualisering og modellering.

Sett sammen de emnene du liker best

Det første året tar du innføringsemner i geomatikk og grunnleggende emner i realfag. Deretter lærer du om både landmåling, geodesi, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling.

De siste årene velger du spesialisering ut fra egen interesse, og avslutter med å skrive en masteroppgave innenfor det fagområdet du har fordypet deg i. Studieoppbyggingen er fleksibel, så kan kombinere de emnene du er mest interessert i.

Kåret til landets beste master innen geofag

Mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen geofag i Studiebarometeret 2019 og hadde landets mest fornøyde studenter i 2020

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Geomatikk heter Atlas. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Hva blir du?

Med en master i geomatikk blir du geomatiker. Du får verdifull kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes til blant annet kart, 3D-modellering og oppmåling.

Det er et stort behov for geomatikere både i det private næringslivet og i offentlig sektor, og behovet er økende. Du har med andre ord gode muligheter til å få deg en spennende og variert jobb innenfor en av de mange sektorene som driver med geodata, som for eksempel:

 • større bedrifter, entreprenørselskaper og konsulentselskaper
 • offentlige arbeidsgivere som etater, kommuner, fylkeskommuner og fagetater
 • forskning og utvikling

Her kan du blant annet bli geodataansvarlig, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør eller 3D-prosjektleder. 

Kompetansen din vil også gjøre deg etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger – som ras- og flomkartlegging, analyse av trafikkflyt samt endring av isbreer og havnivå. Les mer om geomatikkbransjen.

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Hva lærer du?

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. De tre hovedretningene i mastergradsstudiet er:

 • Geodesi: Tar for seg jordas form og størrelse, og spiller en viktig rolle for satellitter som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette gir oss blant annet grunnlaget for GPS-teknologien. Landmåling med presisjonsinstrumenter inngår også i dette fagområdet.
 • Fjernmåling (fotogrammetri, laserskanning og satelittkartlegging): Inneholder blant annet metoder for 3D-visualisering, modellering og analyse.
 • Geografisk informasjonsbehandling (GIS): Omfatter innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata.

NMBU er det eneste lærestedet i Norge som tilbyr alle disse retningene i full bredde. Hos oss bli du del av et engasjert fagmiljø, der studenter og forskere arbeider tett sammen. Underveis er du med på mye prosjektbasert læring og praktisk problemløsing som gir deg masse nyttig erfaring.

Vi legger stor vekt på miljø og bærekraft i alle studieprogrammene ved NMBU.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet. 

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted.

Tidligere studenter har blant annet reist til: 

 • Technische Universität München, Tyskland 
 • UniLaSalle, École d'Ingénieurs en Agriculture, Frankrike
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark
 • Wageningen University, Nederland

For våre tips og triks for utveksling, se her eller SiT sin utvekslingsblogg her

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For geomatikk er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 25 sp. matematikk og 5 sp. statistikk. Matematikk-kursene kan være tilsvarende kursene våre MATH111, MATH112MATH113 eller MATH131

Det er fastsatt en nedre karaktergrense C i snitt for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak.

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging.  Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på tre år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover tre år. 

Tre måneder etter at jeg var ferdig med mastergraden, ringte sjefen og tilbød meg jobb.

Stian Rostad, Blom Norway, Prosjektingeniør/ Remote Sensing Specialist